Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jerzy
Nazwisko: Rotarski
Miejsce urodzenia: Olkusz
Data urodzenia: 29-05-1961
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-269/11, zarządzenie z dn. 19.04.2012 dot. Wojciecha Rotarskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem W. Rotarskiego, który od dn. 24.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Został zatrzymany na podstawie decyzji nr 287/B/81 o internowaniu, ponieważ był "współorganizatorem strajku okupacyjnego w Politechnice Częstochowskiej", "Aktywny członek NZS". W dn. 23.03.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 86/D/82 w dn. 29.04.1982. IPN Rz 56/32 (1/82)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 13.12.1981 do odwołania. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.