Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Stolarski
Miejsce urodzenia: Ostrowie
Data urodzenia: 09-09-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Przechodzi w materiałach dotyczących przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Wymieniany we wniosku naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Białymstoku z 30.11.1980 jako przeznaczony do izolowania „w warunkach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego" z powodu, że "w czasie szczytowego rozwoju konfliktu społecznego w >Instalu< był jednym z czołowych podżegaczy do rozwoju konfliktu. Aktualnie członek Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność<". IPN Bi 047/2227 (212/1).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 11.02.1980 zarejestrowany pod nr 26508 do SOS krypt. "Postulat" (nr rej. 25990) założonej z powodu wystosowania przez część pracowników Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal" w Białymstoku petycji do dyrekcji zawierającej postulaty dotyczące spraw płacowych, socjalnych i organizacyjnych. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie sytuacji konfliktowej, ustalenie ewentualnych inspiratorów, podjęcie działań zmierzających do szybkiego rozpatrzenia zgłoszonych postulatów. Antoni Stolarski rozpracowywany jako jeden z głównych inicjatorów petycji. Rozpracowanie zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. IPN Bi 012/396 (2555/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80" jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. IPN Bi 011/66 (351/IV). Akta zachowały się w formie szczątkowej, nie występuje w nich nazwisko ww.
Akta internowania 13.12.1981 internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku z powodu, że "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". W okresie 13.12.1981-05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony 10.03.1982. IPN Bi 07/259 (648/III).
Akta internowanego W okresie 13.12.1981-05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, w okresie 05.01.1982-10.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony 10.03.1982. IPN Bi 49/33, IPN Bi 6/41, IPN Bi 6/3, IPN Bi 315/1.
.