Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Budnik
Miejsce urodzenia: Grodziszczany
Data urodzenia: 06-04-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza Sprawę założono w celu wykrycia sprawców włamań do siedzib rad narodowych w Nowym Dworze i Zalesiu w marcu i kwietniu 1954, podpalenia posterunku MO w Nowym Dworze w listopadzie 1954 oraz autorów ulotek o antypaństwowej treści rozwieszanych na terenie pow. sokólskiego w maju i listopadzie 1954. W toku sprawy ustalono, że za powyższe czyny odpowiadała konspiracyjna organizacja pod nazwą Narodowy Związek Patriotów Polskich założona przez Bolesława Bubieńczyka. K. Budnik, nauczyciel ze wsi Bogusze, nie należał formalnie do NZPP, ale wiedział o jego istnieniu i udzielił przywódcy organizacji informacji o nastrojach wśród ludności na terenie pow. sokólskiego. Sprawę zakończono z powodu aresztowania K. Budnika 10.05.1955. IPN Bi 07/472/1-4 (1219/III), IPN Bi 07/473 (1219/III)
Akta kontrolno-śledcze Podejrzany o przynależność do Narodowego Związku Patriotów Polskich. Zatrzymany 09.05.1955. Śledztwo przeciwko niemu wszczęto 10.05.1955. W toku śledztwa ustalono, że K. Budnik nie był formalnie członkiem NZPP, ale udzielał pomocy organizacji poprzez informowanie o nastrojach wśród ludności z pow. sokólskiego m. in. o nauczycielach wrogo ustosunkowanych do PRL. Sprawę zakończono 08.08.1955 sporządzeniem aktu oskarżenia. Materiały o sygn. KSL 13620 zniszczono w 1988 prot. brak. 53/88.
Akta sądowe Oskarżony o to, że od wiosny 1953 do lutego 1955 na terenie wsi Bogusze, "mając wiarygodną wiadomość o istnieniu kontrrewolucyjnej organizacji Narodowy Związek Patriotów Polskich nie zawiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw". Za powyższe został skazany 17.10.1955 przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku Wydział IV a Karny na 8 miesięcy więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Białymstoku, skąd został zwolniony 11.01.1956. AP Białystok, Sąd Wojewódzki w Białymstoku, sygn. 1/19/2008 (IVa K 26/55)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE jako były współpracownik "reakcyjnego podziemia" oraz z powodu "wrogiej propagandy ustnej". Sprawę zakończono z uwagi na zaniechanie prowadzenia wrogiej działalności. Materiały o sygn. 1337/II zniszczono w 1988 prot. brak. 58/88
Charakterystyka Narodowy Związek Patriotów Polskich został założony w 1954 przez Bolesława Bubieńczyka, kierownika szkoły w Chworościanach w celu walki z ustrojem PRL. W marcu 1954 członkowie NZPP włamali się do PGRN w Nowym Dworze, skąd zabrali aparat telefoniczny, w kwietniu 1954 podczas włamania do PGRN w Zalesiu zabrano m. in. maszynę do pisania, w listopadzie 1954 usiłowali podpalić posterunek MO w Nowym Dworze, w maju i listopadzie 1954 rozwiesili ulotki o treści antypaństwowej na terenie pow. sokólskiego, próbowali też zastraszyć aktywistów PZPR wysyłając do nich fikcyjne wezwania na zebrania w KP PZPR w Sokółce. K. Budnik był pomocnikiem NZPP - udzielał informacji o nastrojach wśród ludności pow. sokólskiego, za co został aresztowany i osądzony. IPN Bi 019/93/3
.