Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Żmiejko
Miejsce urodzenia: Nowe Aleksandrowo
Data urodzenia: 02-01-1921
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 06.12.1946 przez Wydz. III WUBP w Białymstoku jako członek WiN oraz dezerter z wojska. 17.12.1946 przekazany do PUBP w Białymstoku. Zwolniony 16.03.1947 na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Garnizonowego z Toruniu, który umorzył sprawę na mocy amnestii. Mat. KSL 4321 zniszcz. w 1988, DO 39031/56 oraz DO 1467/55 brak; wpis na podst. zap. kart.-ewid.
Akta administracyjne Dn. 16.04.1947 ujawnił się z PUBP w Białmstoku jako członek WiN ps. "Wierzba". Do organizacji należał od 1945, działał w oddziale "Koncerza". Podczas ujawnienia nie oddał broni. AP Białystok, Zbiór ankiet osób ujaniownych w 1947 w wojew. biał., sygn. 1427/84 (DU 5979).
Charakterystyka Charakterystyka nr 68 "nielegalnej" organizacji AK. S. Żmiejko ps. "Wierzba" był członkiem AK na terenie pow. białostockiego od 1945. IPN Bi 019/105/2
Charakterystyka Charakterystyka nr 87 "nielegalnej" organizacji WiN. S. Żmiejko był członkiem AK, a następnie WiN na terenie pow. białostockiego od 1945 do chwili ujawnienia się w 1947. Działał pod ps. "Wierzba". Należał do oddziału "Koncerza", gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Dn. 06.12.1946 aresztowany za przynależność do WiN oraz dezercję z Oficerskiej Szkoły Piechoty w Inowrocławiu. Zwolniony z więzienia na mocy amnestii. IPN Bi 019/110
.