Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Biernacki
Miejsce urodzenia: Bierniki
Data urodzenia: 13-08-1926
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Albina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza Sprawę założono w celu wykrycia sprawców włamań do siedzib rad narodowych w Nowym Dworze i Zalesiu w marcu i kwietniu 1954, podpalenia posterunku MO w Nowym Dworze w listopadzie 1954 oraz autorów ulotek o antypaństwowej treści rozwieszanych na terenie pow. sokólskiego w maju i listopadzie 1954. W toku sprawy ustalono, że za powyższe czyny odpowiadała konspiracyjna organizacja pod nazwą Narodowy Związek Patriotów Polskich założona przez Bolesława Bubieńczyka. Cz. Biernacki był członkiem NZPP od listopada 1954 do maja 1955, na terenie pow. sokólskiego, m. in. w Makowlanach, Biernikach i Pohoranach kolportował ulotki "wrogiej treści". Sprawę zakończono z powodu aresztowania ww. 10.05.1955. IPN Bi 07/472/1-4 (1219/III), IPN Bi 07/473 (1219/III)
Akta kontrolno-śledcze Podejrzany o przynależność do Narodowego Związku Patriotów Polskich. Zatrzymany 09.05.1955. Śledztwo przeciwko niemu wszczęto 10.05.1955. W toku śledztwa ustalono, że Cz. Biernacki należał do NZPP i kolportował ulotki "wrogiej treści" sporządzane przez przywódcę powyższej organizacji. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. Mat. KSL 13698 skomas. do 1219/III; wpis wg IPN Bi 015/167/1-2, IPN Bi 019/199/1-2, IPN Bi 015/200
Akta sądowe Oskarżony o to, że od listopada 1954 będąc członkiem "kontrrewolucyjnej" organizacji pn. Narodowy Związek Patriotów Polskich, który miał na celu "zmianę przemocą ustroju PRL", na terenie pow. sokólskiego kolportował ulotki o treści antypaństwowej. Za powyższe został skazany 13.01.1955 przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Sokółce na 7 lat więzienia i 5 lat utraty praw honorowych. 08.05.1956 Sąd Wojewódzki w Białymstoku na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 złagodził karę więzienia do 3,5 lat a karę utraty praw do 2,5 lat. 06.03.1957 Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowił warunkowo zwolnić ww. z odbycia pozostałej części kary, a okres próby ustalił do 10.11.1958. Cz. Biernacki został zwolniony z więzienia w Białymstoku 11.03.1957. AP Białystok, Sąd Wojewódzki w Białymstoku, sygn. 1/26/1997 (IVa K 47/55)
Charakterystyka Narodowy Związek Patriotów Polskich został założony w 1954 przez Bolesława Bubieńczyka, kierownika szkoły w Chworościanach w celu walki z ustrojem PRL. W marcu 1954 członkowie NZPP włamali się do PGRN w Nowym Dworze, skąd zabrali aparat telefoniczny, w kwietniu 1954 podczas włamania do PGRN w Zalesiu zabrano m. in. maszynę do pisania, w listopadzie 1954 usiłowali podpalić posterunek MO w Nowym Dworze, w maju i listopadzie 1954 rozwiesili ulotki o treści antypaństwowej na terenie pow. sokólskiego, próbowali też zastraszyć aktywistów PZPR wysyłając do nich fikcyjne wezwania na zebrania w KP PZPR w Sokółce. Cz. Biernacki był członkiem NZPP od listopada 1954, kolportował ulotki o treści antypaństwowej, za co został aresztowany i osądzony. IPN Bi 019/93/3
.