Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Nowogród
Data urodzenia: 26-12-1922
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Szczepan Jan Karwowski

Jan Szczepan Sawicki
urodzony/a 05- 09-1922 Nowogród
Imiona rodziców: Bolesław MariaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W aktach zachowało się sprawozdanie PUBP Pisz do Wydz. III WUBP Olsztyn z dn. 31.07.1954, w którym S. Sawicki ps. „Wicher” wymieniany jest jako były członek AK ukrywający się od 1949, ujęty w dn. 3.07.1954 w miejscowości Gołdynek przez wojska KBW, a następnie przekazany do Grupy Operacyjnej Kolno. IPN Bi 084/431 (IPN 0404/431, 437/X)
Akta operacyjne Poszukiwany przez Wydz. I Dep. II MBP jako osoba zbiegła przed aresztowaniem, z uwagi na przynależność w 1949 do nielegalnej organizacji NZW. Ww. działał w wymienionej organizacji pod ps. "Wicher", "Lopek", "Werk". IPN Ka 06/882 (3626/III)
Sprawa Agencyjnego Poszukiwania Akta dotyczą prowadzenia poszukiwań S. Sawickiego vel Karwowskiego ps. "Wicher", "Lopek", "Werk" podejrzanego o przynależność do NSZ, działającej na terenie woj. białostockiego i olsztyńskiego. Sprawę zakończono w związku z zatrzymaniem ww. przez PUBP Kolno. IPN Wr 024/3858 (62870/II)
Akta operacyjne Sprawa dotyczy S. Sawickiego ps. „Wicher”- członka oddziału podziemia niepodległościowego NZW pod dowództwem „Czarnego” działającego na terenie pow. Kolno i południowej części pow. Pisz. Wobec ww. i jego rodziny PUBP Pisz prowadziło rozpracowanie, w wyniku którego został w dn. 3.07.1954 aresztowany i przekazany do PUBP Kolno. Akta o sygn. 597/II zniszczono w 1987, zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/153 (597/II, 153/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko S. Sawickiemu oskarżonemu w dn. 29.09.1954 o to, iż usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przynależąc w tym celu do oddziału „Roga”/ „Czarnego” NZW w okresie od sierpnia 1949 do 3.07.1954 na terenie pow. Kolno. Ww. od dn. 15.12.1950 był poszukiwany przez PUBP Kolno jako szef gospodarczy Komendy Okręgu NZW ps. „Wicher”, który w 1948 nasilił swą działalność podziemną, a w 1949 zbiegł z Warszawy przed aresztowaniem i przybył na teren pow. Kolno, nawiązując kontakt z byłym dowódcą oddziału NZW- „Rogiem”. W dn. 3.07.1954 został zatrzymany we wsi Gołdynek pow. Pisz, a następnie WPR w Białymstoku w dn. 5.07.1954 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Śledztwo formalnie wszczęto w dn. 6.07.1954, zakończono zaś sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 29.09.1954. IPN Bi 015/177 (KSL- 12429, DO-14556/55, DO-20979/55)
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko S. Sawickiemu, który wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 27.01.1955 uznany został winnym m.in. za to, że w okresie od sierpnia 1949 do lipca 1950 na terenie pow. Kolno, będąc w stałym kontakcie z dowódcą oddziału NZW ps. „Róg”, udzielił mu pomocy, wykopując „kryjówkę” jesienią 1949. Za powyższe został skazany na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres roku oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. Od chwili zatrzymania osadzony był w więzieniu w Białymstoku, Sosnowcu, OPW Brzeziny. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 26.03.1956 zwolniony został warunkowo z odbycia pozostałej części kary, na mocy którego również z dniem 4.04.1956 opuścił OPW Brzeziny. W dn. 18.06.1956 Sąd Wojewódzki darował karę pozbawienia wolności oraz uchylił okres próby zastosowany do 3.11.1957 wobec S. Sawickiego. IPN Bi 212/5422 (As-684/ Sr 120/54)
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Kontrolowany jako były szef gospodarczy Komendy Okręgowej NZW ps. „Wicher”, „Lobek”, „Werk” podejrzany o „nielegalne posiadanie broni”. Rozpracowanie zakończono w dn. 28.12.1959 z powodu nie potwierdzenia posiadanych informacji wobec osoby kontrolowanej. Materiałów o sygn. Ag-2090 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka zagadnieniowa Objęty kontrolą jako były członek podziemia niepodległościowego obozu narodowego. Występuje m.in. w wykazie osób z dn. 25.04.1964 , które w okresie: 1945-1950 wyróżniały się działalnością przeciwko PRL, wykazie osób wytypowanych do badań dla Wydz. III KWMO Białystok z dn. 12.05.1964 oraz piśmie z Wydz. III KWMO Białystok skierowanym do Naczelnika Wydz. II Dep. III MSW z dn. 19.08.1964 przesyłającym ankiety osób znanych z „wrogiej działalności” w organizacjach podziemnych w latach: 1945-1952. IPN Bi 011/1/1 (76/IV)
Charakterystyka Charakterystyka Nr 158, p. 321 Komendy Okręgowej krypt. „XIII” NSZ pod dowództwem „Kaliny” działającej w okresie: kwiecień-lipiec 1945 na terenie pow. Łomża. W skład Komendy Okręgu weszły trzy Komendy Powiatowe NSZ: KP Łomża, KP Ostrołęka, KP Grajewo. S. Sawicki ps. „Wicher” w okresie: kwiecień-czerwiec 1945 był członkiem NSZ, pełnił funkcję szefa gospodarczego i szefa wywiadu batalionu o krypt. „Koło” wchodzącego w skład KP NSZ Łomża krypt. „XIII-9”, działającego na terenie miasta Kolno, gm. Czerwone i częściowo gm. Mały Płock. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka Okręgu XIII NSZ z dn. 14.06.1982 dotyczący ww. IPN BU 0182/146/1-3
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe członków oddziału „Roga” NZW opisane w charakterystyce nr 6. S. Sawicki występuje w kwestionariuszu osobowym z dn. 15.03.1976. Ww. w 1943 został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd zbiegł i wrócił na teren pow. Kolno. Jesienią 1943 wstąpił do organizacji „Polska Niepodległa” przybierając ps. „Poneta”, a następnie „Lopek” i „Wicher”. Po rozwiązaniu organizacji przeszedł do oddziałów zbrojnych NSZ/NZW na terenie pow. Łomża. W dn. 18.04.1947 ujawnił się w PUBP Ostrołęka. Po dokonaniu w październiku 1947 akcji w Porytym wyjechał w obawie przed aresztowaniem do Warszawy, skąd powrócił do Osewa pow. Kolno w dn. 09.06.1949. W okresie sierpień 1949- maj 1950 utrzymywał ścisły kontakt z dowódcą oddziału NZW ps. „Róg”. Jesienią 1949 wspólnie z członkami oddziału wybudował bunkier we wsi Czerwone, gdzie ukrywał się. W maju 1950 odszedł z oddziału i wyjechał do wsi Gołdynek pow. Pisz, by ukrywać się indywidualnie. W dn. 3.07.1954 aresztowany przez PUBP Pisz. IPN Bi 019/3/3 (1/3)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe do charakterystyki Nr 50 nielegalnej organizacji NZW krypt. „Zaporożec-Łaba-Podhale” na terenie pow. Łomża. S. Sawicki ps. „Wicher”, „Lopek”, „Werk” występuje w kwestionariuszu osobowym z dn. 29.06.1977 jako członek NZW na terenie pow. łomżyńskiego do 1946 i pow. olsztyńskiego do 1947. Do 1946 pełnił obowiązki szefa Wydz. Gospodarczego, a jego zadaniem było zaopatrzenie oddziałów w odzież. Po ujawnieniu się w 1947 nadal należał do oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem „Roga”. IPN Bi 019/92/1 (2/39)
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe członków NSZ Komendy Powiatowej XIII/9 pow. Łomża opisanej w charakterystyce nr 12. Jan Szczepan Sawicki ps. „Wicher”, „Lopek”, „Werk” występuje w kwestionariuszu osobowym na członka NSZ z dn. 19.01.1979. W okresie: wrzesień 1944-30.09.1945 był członkiem „nielegalnej organizacji” na terenie pow. łomżyńskiego. W październiku 1945 przeszedł do NZW. IPN Bi 019/79/3 (2/32)
Charakterystyka Charakterystyka Nr 29 oddziału „Roga” NZW z dn. 27.09.1983, karty na czyn oraz kwestionariusze osobowe członków oddziału. Organizacja działała w okresie: lipiec 1948-1954 na terenie pow. Kolno, Pisz oraz częściowo pow. Łomża, Ostrołęka, Szczytno, Mrągowo. S. Sawicki ps. „Wicher” występuje w kwestionariuszu osobowym na członka oddziału „Roga” z dn. 28.07.1983 jako początkowo członek NSZ, szef gospodarczy Okręgu NZW „Bałtyk”, a następnie od maja 1954 członek oddziału „Czarnego”, aresztowany w dn. 3.07.1954 przez PUBP Pisz we wsi Gołdynek. IPN Bi 065/38 (817/IV, IPN 0522/38)
Charakterystyka Charakterystyka nr 159 organizacji NZW Komenda Powiatowa Łomża krypt. „Łaba” działającej w okresie: lipiec 1945-połowa 1947 oraz kwestionariusze osobowe członków. S. Sawicki ps. „Wicher” występuje w kwestionariuszu osobowym na członka NZW z dn. 27.04.1984. Ww. od lipca 1945 członkiem KP NZW na terenie pow. Łomża. Pełnił funkcję szefa gospodarczego i szefa wywiadu w batalionie o krypt. „Koło”. Zimą 1946 został mianowany szefem wydziału gospodarczego Okręgu NZW „Bałtyk”. Ujawnił się w 1947 r. IPN Bi 065/8/3 (779/IV, t. 30), IPN BU 0182/147/1-2 (159/1)
Charakterystyka Charakterystyka nr 44 Komendy Okręgu NZW krypt. „Bałtyk” z woj. olsztyńskiego. Organizacja została powołana w lipcu 1945 na naradzie sztabu Okręgu NSZ Nr XIII krypt. „Kalina”, podczas której postanowiono rozwiązać istniejące dotychczas jego komendy okręgowe, a na miejsce rozwiązanych powołać Komendę Okręgu NZW Białystok krypt. „Chrobry”, Komendę Okręgu NZW woj. olsztyńskie krypt. „Bałtyk” i Komendę Powiatową NZW na pow. Ostrołęka krypt. „Orawa”. S. Sawicki ps. „Wicher’ występuje w materiałach jako członek NSZ, NZW na terenie pow. Łomża. W okresie: lipiec 1945- zima 1946 pełnił funkcję szefa gospodarczego oraz szefa wywiadu batalionu o krypt. „Koło” na terenie gminy Kolno i Czerwone. Od zimy 1946 mianowany kwatermistrzem Okręgu NZW „Bałtyk”. Ujawnił się w 1947 w czasie amnestii. W 1954 został aresztowany przez PUBP Pisz i przekazany do PUBP Kolno jako członek oddziału „Roga” NZW. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka NZW z dn. 5.12.1984 dotyczący ww. IPN Bi 065/52 (831/IV), IPN BU 0182/43
.