Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 01-02-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

W aktach IPN Bi 212/3840/1 znajduje się oświadczenie Cz. Malinowskiego, że więzienie w Jaworznie opuścił 19.12.1952.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Cz. Malinowski zatrzymany został 02.08.1950 przez PUBP Białystok. Dn. 08.09.1950 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia WUBP Białystok. Podstawę postanowienia o tymczasowym aresztowaniu stanowiło to, iż "zorganizował nielegalną organizację, która nosiła nazwę »POWiN« (Polska Organizacja Walki o Wolność i Niepodległość), następnie przemianował ją na »ZBO« (Związek Białych Orłów), w 1950 połączył swą organizację z organizacją "Biały Sztandar" (...) i przemianował pod nazwę »CDRP« (Chrześcijańsko Demokratyczny Ruch Podziemny), zajmował stanowisko generalnego sekretarza tej organizacji, następnie szefa sztabu oraz redagował antypaństwowe ulotki". Śledztwo zamknięto 13.11.1950 w związku z zebraniem materiałów na rozprawę sądową. Akta zawierają informacje, że Cz. Malinowski w okresie 10.08.1950-11.09.1951 przebywał w więzieniu w Białymstoku, później do 17.04.1954 w Jaworznie, od 09.10.1954 w Krakowie, a następnie, do chwili zwolnienia w dniu 09.04.1955 w Rawiczu. IPN Bi 07/1105 (1864/III)
Akta kontrolne śledztwa W akcie oskarżenia z 14.11.1950 przedstawiono Cz. Malinowskiego zarzuty, że "od czerwca 1949 do chwili zatrzymania, tj. do dnia 2 sierpnia 1950 na terenie Białegostoku usiłował zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego przynależąc w tym celu do związku przestępczego pod nazwą od czerwca do jesieni 1949 »Polska Organizacja Walki o Wolność i Niepodległość«, od jesieni 1949 do czerwca 1950 »Białe Orły«, w której pełnił kierownicze stanowisko dowódcy, zaś od czerwca 1950 do 2 sierpnia 1950 »Chrześcijańsko Demokratyczny Ruch Podziemny« mającego za zadanie dokonania tej zmiany, pełniącego w nim kierownicze stanowisko generalnego sekretarza". IPN Bi 015/527 (G. 548)
Akta sądowe Cz. Malinowski zatrzymany został dn 02.08.1950 przez PUBP w Białymstoku po przeprowadzeniu w jego mieszkaniu rewizji. Podczas rozprawy sądowej przyznał się do sporządzania ulotek o treści antypaństwowej i ich rozpowszechniania. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 04.01.1951 za przynależność do nielegalnej organizacji działającej pod nazwą "Chrześcijańsko Demokratyczny Ruch Podziemny" skazany został na 10 lat więzienia z utratą praw przez 5 lat i przepadek mienia. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 08.02.1951 wyrok utrzymano w mocy. Dn. 05.04.1955 WSR w Białymstoku na mocy amnestii z 1952 złagodził karę do 6 lat i 8 miesięcy więzienia z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej - utraty praw przez 5 lat. Ustalono okres próby do 02.04.1957. Zwolniony warunkowo 09.04.1955. IPN Bi 212/3840/1-2 (Sr 1108/50, AS-446).
Teczka zagadnieniowa Materiały dotyczą organizacji "Chrześcijańsko Demokratyczny Ruch Podziemny" działającej na terenie miasta i powiatu Białystok, powstałej z istniejących organizacji "Biały Sztandar" i "Białe Orły". Celem działalności "ChDRP" było magazynowanie broni i kolportowanie ulotek antypaństwowych. Cz. Malinowski pełnił funkcję sekretarza. IPN Bi 011/4/1 (1942/62)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji "Chrześcijańsko Demokratyczny Ruch Podziemny" powstałej w czerwcu 1950 i działającej na terenie miasta i powiatu Białystok, mającej na celu dokonanie zmiany ustroju Państwa Polskiego poprzez szerzenie "wrogiej propagandy". Cz. Malinowski, ps. "Strzała" od 1949 był komendantem organizowanej przez siebie organizacji "Polska Organizacja Walki o Wolność i Niepodległość", która od jesieni 1949 nosiła nazwę "Białe Orły". Po podziale funkcji między członków "B.O." został dowódcą placówki na miasto Białystok. Opracowywał treści ulotek antypaństwowych. Po połączeniu "B.O." z organizacją "Biały Sztandar" w "CDRP" piastował w niej funkcję sekretarza generalnego. Aresztowany 02.08.1950. IPN BU 0177/31, IPN Bi 019/64/1-2.
.