Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Waleszkowski
Miejsce urodzenia: Lidzbark
Data urodzenia: 01-11-1931
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Sprawa dotyczy rozpracowywania nielegalnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Młodzieży Katolickiej. E. Waleszkowski był członkiem organizacji, w październiku 1948 kolportował ulotki o "treści antypaństwowej". IPN Bi 0089/821/1-2 (825/2 mkf), akta o nr arch. 4828/II zniszczono.
Akta śledcze Zatrzymany 08.10.1949 przez funkcjonariuszy PUBP z Nowego Miasta Lubawskiego. Podejrzany o to, że od października 1948 do chwili zatrzymania należał w Lidzbarku do nielegalnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Młodzieży Katolickiej, w ramach której posiadał decydujący głos oraz "usiłował w drodze przemocy zmienić istniejący ustrój" poprzez redagowanie i rozrzucanie ulotek o "treści antypaństwowej". Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN By 070/1952 (2010/III)
Akta sądowe Za działalność w Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej i rozpowszechnianie ulotek 10.01.1950 skazany przez WSR w Bydgoszczy na 7 lat więzienia, utratę praw na 2 lata oraz przepadek mienia. Karę odbywał w więzieniach w Bydgoszczy, Toruniu, Koronowie, Potulicach i Jaworznie. 10.02.1953, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, złagodzono karę do 3,5 lat więzienia. E. Waleszkowski został zwolniony z więzienia 10.04.1953. IPN By 66/1971 (Sr 5/50)
Charakterystyka Ankiety "czynów przestępczych" popełnionych na terenie pow. Działdowo w latach 1945 - 1970. W październiku 1948 E. Waleszkowski kolportował w Lidzbarku ulotki o "treści antypaństwowej". IPN Bi 065/157 (936/IV)
Charakterystyka Ankiety "czynów przestępczych" popełnionych na terenie pow. Nowe Miasto Lubawskie w latach 1945 - 1972. W październiku 1948 E. Waleszkowski należał do nielegalnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Młodzieży Katolickiej i kolportował na terenie Lidzbarka ulotki o "treści antypaństwowej". IPN Bi 065/166 (945/IV)
Charakterystyka Charakterystyka dotyczy Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej działającej od października 1948 do października 1949 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, Brodnicy i Lidzbarka. Działało w niej kilka osób, głównie młodzież szkolna. E. Waleszkowski był jednym z pomysłodawców wykonania ulotek o treści: "Precz z komunizmem, my chrześcijanie nie poddamy się", które następnie zostały rozrzucone w Brodnicy, Lidzbarku i Nowym Mieście Lubawskim. Ponadto w grudniu 1948 zrywał w Lidzbarku plakaty z hasłami komunistycznymi wywieszone z okazji powstania PZPR w grudniu 1948. W wyniku działań operacyjnych prowadzonych przez Wydz. III WUBP Bydgoszcz członkowie organizacji zostali zatrzymani, a następnie osądzeni. IPN By 09/44
Charakterystyka Charakterystyka Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej działającej od października 1948 do października 1949 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, Lidzbarka oraz Brodnicy. E. Waleszkowski był członkiem ww. organizacji. IPN Bi 065/141 (920/IV)
.