Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wincenty Antoni
Nazwisko: Fijołek
Miejsce urodzenia: Golub-Dobrzyń
Data urodzenia: 30-04-1954
Imię ojca: Julian
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982, w tym W. Fijołka. Internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu (273/82-OEA) z 20.08.1982 do OO. w Strzebielinku. Internowanie uchylono 17.11.1982. IPN By 082/1 t. 3 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 273/82-OEA z 20.08.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Powodem internowania było „nie przestrzeganie obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego”. Ww. 28.10.1982 otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu przepustkę (Nr 034/82) obejmującą okres 22 dni począwszy od 29.10.1982. Decyzją nr 226/82-OEA z 17.11.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu uchylono internowanie. IPN Gd 159/371
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna W. Fijołka, „działacza NSZZ «Solidarność» Toruńskiej Przędzalni Czesankowej «Merinotex» w Toruniu”. Materiały złożone w archiwum 06.12.1983 pod sygn. 1067/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1067/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. „nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki narodowej oraz wyjaśnienia przyczyn wypadku w postaci zniszczenia lub uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji spowodowanych zaniedbaniami załogi w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej «Merinotex» w Toruniu. W. Fijołek figuruje w wykazie osób mających związek ze sprawą. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 986/II. IPN By 081/543 (986/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu rozpracowania członków Rady Pracowniczej Toruńskiej Przędzalni Czesankowej «Merinotex» w Toruniu. Wincenty Fijołek, Sekretarz Prezydium Rady Pracowniczej zakładów i „były ekstremalny działacz NSZZ «Solidarność», dążący do zdominowania przez opozycję powyższej Rady”, zarejestrowany 02.02.1983 pod nr 10184 jako główny rozpracowywany SOS krypt. "Wkręt". W uzupełnieniach meldunków Zastępcy Naczelnika Wydz. V WUSW w Toruniu znajdują się informacje przekazane przez TW pseud. „Albin” oraz TW pseud. „Daniel”, które dotyczą działań zmierzających do neutralizacji i kompromitacji figuranta. Wobec ww. stosowano kombinacje operacyjne, które doprowadziły do dyscyplinarnego zwolnienia ww. z funkcji sekretarza 11.06.1985. Sprawę zakończono 24.09.1986, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 1779/II. 09.12.1986 wykonano mikrofilm o sygn. 1779/2. Materiały o sygn. 1779/II zostały zniszczone 22.01.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. IPN By 0104/69 (mkf 1779/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy rozpracowywania osób wchodzących w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Pracowników w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej «Merinotex» w Toruniu. 01.12.1989 SOS przerejestrowano na SOR. W. Fijołek figuruje w wyciągu z informacji nr 8/87 z 15.05.1987 TW pseud. „Korcz” jako jeden z kilkunastu inicjatorów NSZZ «Solidarność» w TPC «Merinotex» w Toruniu mających zamiar wpisania jej do rejestru zakładowych organizacji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2268/II. IPN By 081/1292 (2268/II)
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia dotyczące anonimu, w którym kierowano groźby pozbawienia życia. Wincenty Fijołek, członek KZ NSZZ «Solidarność» w «Merinotexie» w Toruniu, którego również dotyczyła groźba i którego nazwisko było wymienione w anonimie, został przesłuchany przez funkcjonariusza WUSW w Toruniu 06.01.1989 w charakterze świadka. IPN By 082/135 t. 2 (188/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie podejmowania prób reaktywowania w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej «Merinotex» w Toruniu nielegalnych struktur NSZZ «Solidarność». W. Fijołek figuruje w piśmie członków Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» TPCZ «Merinotex» w Toruniu do Dyrektora Przedsiębiorstwa i Rady Pracowniczej z 10.10.1988 informującym o działalności na terenie zakładu KZ NSZZ «Solidarność» prosząc jednocześnie o przekazanie ww. informacji załodze. IPN By 87/12
.