Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Kadłubówka
Data urodzenia: 07-05-1938
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.04.1983 rejestrowany do nr 29902 w ramach SOR "Rosa" (nr rej. 29000) jako członek "nielegalnej" organizacji "Ruch Obrony Świadomości Narodowej i Chrześcijaństwa". Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 2888/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do SOS „Urna” z powodu próby bojkotu wyborów do Rad Narodowych na terenie gminy Brańsk. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Materiały o sygn. 3011/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany w dniu 07.09.1988 do nr 34091 w ramach SOR „Monter” (nr rej. 32067) jako członek „nielegalnej” organizacji Rada Rolników „Solidarność” Ziemi Białostockiej. Sprawę zakończono z powodu legalizacji związku. Materiały o sygn. 4361/II zniszono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o to, że w lutym i marcu 1983 r. na terenie gm. Brańsk rozpowszechniał ulotki sporządzone pismem maszynowym sygnowane przez NSZZ „Solidarność” zawierające informacje o kolektywizacji indywidualnych gospodarstw rolnych, „co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Z uwagi na powyższe Stanisław Puchalski został tymczasowo aresztowany w dniu 29.03.1983. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zmienił zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na dozór MO z obowiązkiem zgłaszania się dwa razy w tygodniu do organów MO. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w dniu 26.10.1983 na mocy art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii umorzył postępowanie karne wobec Stanisława Puchalskiego. IPN Bi 07/418 (1131/III)
.