Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Puchalski
Miejsce urodzenia: Kadłubówka
Data urodzenia: 09-05-1965
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.04.1983 rejestrowany do nr Bk 29901 do SOR „Rosa” (nr rej. Bk 29900) przez Wydz. IV KWMO Białystok, jako członek „nielegalnej” organizacji „Ruch Obrony Świadomości Narodowej i Chrześcijaństwa” na przełomie 1982 i 1983. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej działalności". Materiały o sygn. 2888/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa W/w przechodzi w materiałach jako podejrzany o to że, lutym i marcu 1983 na terenie gm. Brańsk rozpowszechniał ulotki sporządzone pismem maszynowym sygnowane przez NSZZ „Solidarność”, zawierające m.in. informacje na temat kolektywizacji indywidualnych gospodarstw rolnych co mogło wyrządzić „poważną” szkodę interesom PRL. W dniu 24.03.1983 zastosowano wobec S. Puchalskiego areszt tymczasowy. Dnia 07.07.1983 uchylono środek zapobiegawczy w postaci aresztu biorąc pod uwagę fakt, że w/w jest rolnikiem i zbliża się okres prac żniwnych. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii umorzył w dniu 26.10.1983 postępowanie karne wobec w/w. IPN Bi 07/418 (1131/III).
Akta penitencjarne S. Puchalski przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku od 24.03.1983 do 07.07.1983. IPN Bi 156/474
.