Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marek
Nazwisko: Bereśniewicz
Miejsce urodzenia: Olecko
Data urodzenia: 02-01-1952
Imię ojca: Otton
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza [TEOK] Kontrolowany operacyjnie w ramach TEOK. Rejestrowany przez SB KPMO w Braniewie, prowadzony następnie przez Wydz. IV KWMO w Elblągu. Zdjęty z ewidencji z powodu wystąpienia z seminarium duchownego. Materiałów o sygn. 394/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Giżycku w celu "ochrony przed wpływami elementów antysocjalistycznych oraz kontroli jego działalności pod kątem zgodności z zasadami ustroju socjalistycznego". Bereśniewicz Andrzej przechodzi w materiałach jako członek Prezydium MKZ w Giżycku i przewodniczący komisji rewizyjnej. IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Akta internowanego Andrzej Bereśniewicz internowany na mocy decyzji nr 85/81 z dnia 19.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach za to, że "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Zatrzymany 2.01.1982 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, a od 5.04.1982 przeniesiony do OO w Kwidzynie. W dniach od 22 kwietnia do 4 maja 1982 prowadził głodówkę protestując w ten sposób przeciwko złemu stanowi sanitarnemu ośrodka oraz przeciwko niewysyłaniu go na leczenie szpitalne. W dniu 12.05.1982 brał udział w "buncie" internowanych, którzy odmówili opuszczenia celi, gdzie funkcjonariusze SW mieli dokonać przeszukania. Osadzeni zostali wyprowadzeni z celi siłą. Od 14.05.1982 do chwili zakończenia leczenia szpitalnego 4.08.1982 w/w udzielono przepustki. Decyzją nr 68/82 z dnia 20.09.1982 uchylono internowanie, zwolniony został 23.09.1982. IPN Gd 162/171 (171/9/82)
Akta internowania Materiały dotyczące internowanego działacza NSZZ "Solidarność" Bereśniewicz Andrzeja. Rejestrowany 1.02.1982 pod nr 2812 przez Wydział Śledczy w kategorii "internowani" w ramach ogólnopolskiej akcji krypt. "Jodła". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie zajść w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie z dnia 14.08.1982, podczas których internowani domagali się wpuszczenia na teren ośrodka osób przybyłych na widzenia. Zgromadzonych protestujących rozpędzono za pomocą strumieni wody pod ciśnieniem i uzbrojonych w pałki funkcjonariuszy SW. Bereśniewicz Andrzej został dotkliwie pobity w okolicach klatki piersiowej. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu (Ds. 19/82) postanowiła o przejęciu śledztwa do osobistego prowadzenia. IPN Gd 011/89/1 (153/III)
Kewstionariusz Ewidencyjny [KE] Bereśniewicz Andrzej był założycielem i aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Olecku. Wchodził w skład delegacji upoważnionej do reprezentowania związku i prowadzenia rozmów w MKZ w Gdańsku. Był członkiem Prezydium Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie. W okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981 organizator akcji strajkowych i protestacyjnych inspirowanych przez Komisję Krajową. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności i w związku z tym został internowany. W okresie pobytu w Ośrodkach Odosobnienia "w sposób demonstracyjny ignorował regulamin obowiązujący internowanych. Prowadzone z nim rozmowy operacyjne nie wpłynęły na zmianę jego poglądów. Przy każdej nadarzającej się okazji podkreślał swoją niechęć do ustroju socjalistycznego". Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną w ramach KE. Sprawę zakończono emigracją Bereśniewicz Andrzeja do USA. IPN Bi 06/338 (375/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata na okres od 1.02.1982 do 1.02.1984 na wniosek Wydz. IV KWMO w Suwałkach. IPN Bi 456/30673 (EASU 30673) oraz zapisy kartoteczne.
.