Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jakub
Nazwisko: Lorczyk
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 05-01-1956
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dokumentacja akcji operacyjno-zabezpieczającej krypt. "Gotowość" dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Lorczyk Grzegorz jako redaktor naczelny organu prasowego WKZ NSZZ RI "Solidarność" w Toruniu pod nazwą "Rzeczychłopska" widnieje we wniosku z dnia 18.09.1981 o internowanie na wypadek "PZ". W planie rozmowy ostrzegawczej charakteryzowany jako jeden ze współtwórców KOR-u w Toruniu, inicjator utworzenia biblioteczki związkowej z wydawnictwami bez debitu, mocno zaangażowany w sprawy związkowe KOR-u i KPN-u. IPN By 466/1 (156/82), 466/3 (156/84)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Lorczyk Grzegorz objęty operacyjnym rozpracowaniem jako członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność" w Toruniu i redaktor naczelny tygodnika "Rzeczychłopska". Według SB wydawany tygodnik zawierał szereg artykułów atakujących posunięcia rządu i partii, a ponadto atakował MO i SB za niewłaściwe metody i postępowanie wobec "Solidarności". Wobec w/w planowano zastosować kombinację operacyjną w wyniku której miał on być pozyskany do współpracy z SB, a w przypadku odmowy skompromitowany. Dnia 14.01.1981 SOS krypt. "Biały" przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie. W dniu 19.09.1982 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydz. IV KWMO w Suwałkach, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania przez w/w. IPN Bi 06/345 (383/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Po przejęciu sprawy z Wydz. IV KWMO w Toruniu Lorczyk Grzegorz został objęty opracyjnym rozpracowaniem przez Wydz. IV KWMO w Suwałkach z uwagi na swoją aktywną działaność w "Solidarności". W dniu 12.02.1983 SOR "Biały" przekwalifikowano na KE "Filozof". Sprawę zakończono z powodu wyjazdu Lorczyk Grzegorza na pobyt stały za granicę. IPN Bi 06/345 (383/II)
Akta administracyjne Materiały zawierają karty ewidencyjne oraz statystyki dotyczące internowanych w stanie wojennym przez KWMO w Toruniu, w tym Lorczyk Grzegorza, członka WKZ NSZZ RI "Solidarność" i redaktora naczelnego pisma "Rzeczychłopska". IPN By 076/321
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach ogólnopolskiej akcji "Jodła" z terenu województwa toruńskiego w tym Lorczyk Grzegorza. IPN By 082/1 t. 7 (54/III)
Akta internowanego Internowany 19.12.1981 na mocy decyzji o internowaniu z dnia 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu za to, że "podrywa autorytet urzędom i instytucjom państwowym". Dnia następnego osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. W okresie odosobnienia z Lorczyk Grzegorzem przeprowadzano szereg rozmów operacyjnych, które nie przyniosły pożądanych rezultatów. Odmówił również podpisania oświadczenia o lojalności. Zwolniony z internowani dnia 24.02.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowaniu z dnia 23.02.1982. IPN By 97/69 (40/A/69)
.