Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Zadrąg
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Data urodzenia: 15-10-1938
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprwa Obiektowa [SO] SO "Klan", założona na "operacyjną ochronę" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Krzysztof Zadrąg przechodzi w materiałach jako członek Zarządu MKZ Pojezierze z siedzibą w Giżycku. IPN Gd 003/166/11 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Giżycku w celu "ochrony przed wpływami elementów antysocjalistycznych oraz kontroli jego działalności pod kątem zgodności z zasadami ustroju socjalistycznego". Zadrąg Krzysztof przechodzi w materiałach jako przewodniczący KZ "Solidarność" w suwalskiej służbie zdrowia, członek Prezydium MKZ w Suwałkach oraz delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Bi 01/40/1 (40/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zadrąg Krzysztof był aktywnym działaczem "Solidarności", inicjatorem powstania, a następnie przewodniczącym KZ "Solidarność" w suwalskiej służbie zdrowia. Inicjator okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach w celu przekazania gmachu KW PZPR na cele społeczne. Za powyższą działalność został internowany. Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną w ramach KE "Działacz". Z informacji operacyjnych uzyskiwanych w trakcie prowadzenia KE wynikało, iż w/w "nie zmienił swoich poglądów i dążeń". Sprawę zakończono z powodu wyjazdu Zadrąg Krzysztofa wraz z rodziną do Kanady. IPN Bi 06/341 (378/II)
Akta internowania Internowany w ramach ogólnopolskiej akcji "Jodła" na wniosek Wydz. III KWMO Suwałki. Zarejestrowany 15.01.1982 pod nr 2726 przez Wydział Śledczy w kategorii "internowani". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Krzysztof Zadrąg został internowany na mocy decyzji nr 40/81 z dnia 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach ponieważ: "swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu". Od chwili zatrzymania do 5.04.1982 przebywał w OO w Suwałkach, następnie w OO w Kwidzynie. Internowanie uchylono na mocy decyzji z dnia 12.11.1982. Ośrodek Odosobnienia opuścił dzień później. IPN Gd 162/262 (262/11/82)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie zajść w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie dnia 14.08.1982 podczas których internowani domagali się wpuszczenia na teren ośrodka osób przybyłych na widzenia. Zgromadzonych protestujących rozpędzono przy pomocy strumieni wody pod ciśnieniem i uzbrojonych w pałki i tarcze funkcjonariuszy SW. Zadrąg Krzysztof został uderzony pałką w tył głowy przez funkcjonariusza SW, pomagał też poszkodowanym internowanym (lekarz z zawodu). Dnia 7.09.1982 Prokuratura Wojewódzka w Elblągu postanowiła o przejęciu śledztwa do osobistego prowadzenia. IPN Gd 011/89/1 (153/III)
Materiały kartoteczne Na wniosek Wydz. III KWMO Suwałki zostały zastrzeżene wyjazdy do wszystkich krajów świata nr Z-35/82 na okres od 15.02.1982 do 15.02.1984 . Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.