Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Żbikowski
Miejsce urodzenia: Brzezienko Stare
Data urodzenia: 15-08-1941
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Wymieniany w aktach sprawy obiektowej prowadzonej celem operacyjnej ochrony środowiska pracowników Fabryki Maszyn Budowlanych „Bumar” w Mrągowie (FMB), jako organizator akcji solidarnościowych w 1981, pomysłodawca skarg i petycji kierowanych do władz administracyjnych i politycznych, oraz przewodniczący komitetu budowy kościoła w Mrągowie. IPN Bi 065/212 (995/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono w związku z żądaniem przez grupę pracowników FMB „Bumar” wyasygnowania z zysku przedsiębiorstwa kwoty 1.500.000 zł na rzecz budowy kościoła w Mrągowie. Żbikowski wymieniany jest jako jeden z inicjatorów żądania, przewodniczący komitetu budowy, zbierający podpisy poparcia, negocjujący z dyrekcją i radą pracowniczą. Akta o sygn. 13578/II zniszczono w styczniu 1990. Dokument pt. Streszczenie zebranych materiałów w SOS „Kościół” znajduje się w SO "Metalowiec". Wpis na podstawie IPN Bi 065/212 (995/IV) i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotycząca strajku pracowników FMB w dniu 26.08.1980. Strajkujący żądali m.in. podwyżki płac, lepszego zaopatrzenia w odzież ochronną, utworzenia wolnych związków zawodowych, przeszeregowania zakładu do wyższej tabeli, wspólnych 14-sto dniowych urlopów pracowników produkcyjnych, pozbawienia stanowisk I Sekretarza KM PZPR i Naczelnika Miasta. Leon Żbikowski był jednym inspiratorów strajku, z jego inicjatywy powołano Komitet Robotniczy i sporządzono listę postulatów, był przedstawicielem załogi, w rozmowach z dyrekcją. W wyniku rozmów strajkujących z dyrekcją zawarto porozumienie i 27.08.1980 zakończono strajk. IPN Bi 0089/2171 (2294/2) - mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotycząca nastroju niezadowolenia wśród załogi "Bumaru", z powodu „zbyt dużego spłaszczenia płac pracowników produkcyjnych w stosunku do płac kadry kierowniczej”. W proteście przeciwko takiej sytuacji pracownicy złożyli do dyrekcji 128 odwołań. Po interwencji związków zawodowych 07.12.1987 dyrekcja pozytywnie rozpatrzyła choć nie zrealizowała 7 odwołań, w tym odwołanie Żbikowskiego. IPN Bi 083/79 (13493/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona z powodu wystosowania przez 52 pracowników FMB "Bumar" w Mrągowie pisemnej skargi do KW PZPR i Federacji Związków Zawodowych dotyczącej zbyt niskiej podwyżki płac. Leon Żbikowski wymieniany w sprawie jako były zastępca "Solidarności", domniemany autor sporządzonej skargi i organizator zbierania podpisów. IPN Bi 083/66 (13477/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w wyniku protestu pracowników „Bumaru” którzy z powodu zbyt niskich podwyżek płac dla pracowników produkcyjnych w porównaniu z innymi grupami zawodowymi w dniu 10.10.1988 odmówili pobierania wynagrodzeń. Żbikowski wymieniany jest w informacji operacyjnej oficera SB, jako prowadzący rozmowy z innymi robotnikami na temat podwyżki płac. IPN Bi 083/142 (13602/II).
.