Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Duba
Miejsce urodzenia: Danówek
Data urodzenia: 10-07-1930
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Zatrzymany 17.08.1954 w związku z podejrzeniem o przynależność do nielegalnej organizacji pn. "Polska Armia Wyzwoleńcza" (PAW). Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydz. Śledczy WUBP/WUdsBP Białystok w okresie 18.08.1954-03.03.1955. Na mocy Postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 18.08.1954 Czesław Duba został aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Bi 012/880/1-2 (3612/II, DO-42944), IPN Bi 012/881 (3612/II, DO-42944).
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 05.04.1955 skazany na karę łączną 9 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata za to, że od jesieni 1953 do 17.08.1954 na terenie powiatu ełckiego i grajewskiego był członkiem nielegalnej organizacji PAW, posiadał bez zezwolenia broń palną i w ramach działalności w PAW dopuszczał się rabunku i przywłaszczenia mienia społecznego. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 23.06.1955 powyższy wyrok został utrzymany w mocy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku w Wydz. IV Karnym dnia z 18.06.1956 na mocy amnestii karę złagodzono do 6 lat więzienia z utratą praw na okres 1 roku. Przebywał w więzieniu w Białymstoku, w Raciborzu, w Ośrodku Pracy w Strzelcach Opolskich. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Opolu z 04.06.1959 zwolniony warunkowo 20.07.1959. IPN Bi 212/5448/1-7 (Sr 15/55), IPN Bi 015/556.
Akta osobowe więźnia Czesław Duba został zatrzymany 17.08.1954, a następnie Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku tymczasowo aresztowany pod zarzutem przynależności do PAW oraz dokonywanie rabunków podczas przynależności do tej organizacji. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 05.04.1955 skazany na łączną karę 9 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 18.06.1956 na mocy ustawy o amnestii złagodzono karę do 6 lat więzienia z utratą praw na okres 1 roku. Przebywał w więzieniu w Białymstoku (od 19.08.1954), w Raciborzu (od 29.08.1955) i Ośrodku Pracy Więźniów (OPW) w Strzelcach Opolskich (od 15.04.1956). Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 04.06.1959 zwolniony warunkowo z OPW w dniu 20.07.1959. IPN Wr 93/19 (97/4).
Materiały osobowe Działał w organizacji "Polska Armia Wyzwoleńcza" pod pseudonimem "Kruk". Zatrzymany 17.08.1954. Dnia 05.04.1955 skazany przez WSR w Białymstoku na 9 lat więzienia. Zwolniony warunkowo 20.07.1959. IPN BU 01480/174.
Charakterystyka Wymieniany w kwestionariuszu osobowym opracowanym 08.02.1973 na członka "nielegalnej" organizacji. W latach 1950-1951 członek nielegalnej organizacji na terenie "Domu Młodego Górnika" w Bytomiu. Brał udział w zebraniach organizacyjnych (brak bliższych danych). IPN Po 060/119/39 (162/33), IPN Po 060/119/41 (162/34).
Charakterystyka Charakterystyka nr 22 nielegalnej organizacji pn. "Polska Armia Wyzwoleńcza" (PAW) działającej w okresie 07.1949-09.1954 na terenie województwa białostockiego. Celem PAW było przygotowywanie się do wybuchu III wojny światowej, "która stworzyłaby odpowiednie warunki do podjęcia zbrojnej walki przeciwko władzy ludowej i przywrócenie stosunków panujących w kraju do 1939 r.". Członkowie organizacji składali przysięgę zachowania ścisłej tajemnicy organizacyjnej i bezwzględnego wykonywania rozkazów przełożonych w walce o nowy ład społeczny w Polsce oraz przyjmowali pseudonimy. Czesław Duba ps. "Kruk" w okresie od września 1953 do 17.08.1954 był członkiem PAW, z ramienia tej organizacji brał udział w „napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku”, działał na terenie powiatu Grajewo, Białystok, Ełk. Za powyższą działalność został aresztowany i skazany na karę więzienia. IPN Bi 019/56/1-2.
.