Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Frydrych
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 05-06-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wydział Śledczy SUSW prowadził w 1988 roku przeciwko Krzysztofowi Frydrychowi postępowanie w związku z tym, że „[dnia] [19]88.04.30. w W[arsza]wie na ul. Świerczewskiego przewoził bez wymaganego zezwolenia 2700 egz. ulotek pt. >Spotkajmy się na ulicach< sygnowanych przez KPN oraz przeznaczony do wywieszania w miejscu publicznym transparent z napisem o treści >Spotkajmy się na niezależnych manifestacjach 1.05. Plac Wilsona o godz. 12, 3.05 Katedra godz. 18.00 - ulice będą nasze - KPN”. Orzeczeniem z 28.09.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście ukarało Krzysztofa Frydrycha grzywną w wysokości 50.000 złotych, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości (informacja miała zostać umieszczona przez 14 dni na tablicy ogłoszeń w miejscu pracy ukaranego). 20.10.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m.st. Warszawy (II instancja) utrzymało w mocy powyższe orzeczenie. IPN BU 01326/769 (RSoW-93/88), IPN BU 0367/1 t. 262 (III-3421).
.