Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hanna Maria
Nazwisko: Jakóbowska
Nazwisko rodowe: Janaszek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-08-1942
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 9.01.1982 Hanna Jakóbowska została zarejestrowana pod nr. 32599 przez Wydział II KS MO w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. "J.H.". Dnia 24.03.1983 zmieniono kategorię rejestracji i zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Ruda” - z powodu podejrzenia o "działalność w podziemiu "S". Natomiast w dniu 1.04.1988 sprawę przekwalifikowano ponownie na Kwestionariusz Ewidencyjny. Dnia 5.01.1990 materiały wyrejestrowano "z powodu nieprzydatności operacyjnej", a następnie zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Hanna Jakóbowska, w roku 1981 przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych (ZWUT), na początku stanu wojennego była współorganizatorką strajku okupacyjnego na terenie ZWUT (w dniu 14.12.1981). Została internowana w dniu 9 maja 1982 na wniosek Wydziału II KS MO jako "podejrzana o działalność w podziemiu". Została osadzona w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Grochów, a następnie przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z internowania na mocy decyzji KS MO z dnia 12.06.1982. IPN BU 0787/332/CD/1 (3808/3), IPN BU 01326/1607/CD/1 (3808/III), IPN Po 161/1, IPN Po 561/1.
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa o nr S-100/82. To postępowanie było prowadzone od 11 listopada 1982 przez Wydz. Śledczy KS MO. Hanna Jakóbowska była podejrzana o przechowywanie i rozpowszechnianie "ulotek wzywających do nielegalnej akcji protestacyjnej" w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie dnia 9 listopada 1982. W dniu 16.03.1983 została skazana przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN BU 0331/228 (2969/III).
Figuruje w aktach tymczasowo aresztowanego-skazanego z listopada 1982 (aktach Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów). Hanna Jakóbowska została oskarżona z art. 280 paragraf 1 i 281 kk - o "przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek wzywających do nielegalnej akcji protestacyjnej w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych w Warszawie 9 listopada 1982 r.". IPN BU 482/41.
.