Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Tadeusz
Nazwisko: Jędrych
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-08-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Jędrych figuruje w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego od 30 grudnia 1982 przez Wydz. Śledczy SUSW. Był podejrzany o to, że "w okresie od stycznia do grudnia 1982 w Warszawie brał udział w nielegalnym związku pn. Komitet Porozumienia Międzyzakładowego >Solidarność< oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw”. W dniu 30.07.1983 Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył to postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 3222/III. IPN BU 0331/366 (3222/III).
W aktach tymczasowo aresztowanego Janusza Jędrycha z roku 1983 zapisano między innymi: „od bliżej nieustalonego czasu do dnia 28.12.1982 w Warszawie wziął udział w nielegalnym związku o nazwie Komitet Porozumienia Międzyzakładowego >Solidarność<, którego struktura, ustrój i istnienie miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. W dniu 30.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie postanowiła względem ww. zastosować "środek zapobiegawczy" w postaci tymczasowego aresztowania. Na podstawie tej decyzji Janusz Jędrych przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów od dnia 3 stycznia 1983 do 5 sierpnia 1983. IPN BU 482/49 (39).
Materiały ewidencyjne SUSW z lat 1983-1985 wskazują, że Wydział Śledczy SUSW wniósł wobec Janusza Jędrycha zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (o numerze Z8809/85/83) - poczynając od dnia 2.08.1983 do 3.08.1985. To zastrzeżenie i zakaz wyjazdów zostały anulowane 16.11.1985. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.