Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Dernowska
Miejsce urodzenia: Brańsk
Data urodzenia: 05-03-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 11.10.1982 rejestrowana do SOS "Zamek" (nr rej. 27991), prowadzonej przez Wydz. IV KWMO/WUSW Białystok w związku z tworzeniem "nielegalnych" struktur na bazie NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Materiały o sygn. 2819/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 20.04.1983 rejestrowana do SOR "Rosa" (nr rej. 29000) jako współorganizatorka "nielegalnej" organizacji "Ruch Obrony Świadomości Narodowej i Chrześcijańskiej". Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 2888/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o przynależność do nielegalnej organizacji „Ruch Obrony Świadomości Narodowej i Chrześcijańskiej” oraz kolportaż ulotek o "wrogiej treści". Została aresztowana 06.05.1983. Areszt tymczasowy uchylono 07.07.1983. W czasie prowadzonego śledztwa podejrzana przyznała się do zarzucanego jej czynu. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w dniu 19.09.1983 na mocy art. 3 ust.3 ustawy o amnestii umorzył postępowanie karne wobec Anny Dernowskiej. IPN Bi 07/418 (1131/III)
.