Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sobczak
Miejsce urodzenia: Wielowicz
Data urodzenia: 15-12-1947
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 14.09.1982 pod nr 4911 przez Wydz. V KWMO we Włocławku do SOR krypt. „Plakat” nr rej. 4891 prowadzonej od 25.08.1982 do 05.09.1983 dotyczącej „wrogiej działalności związkowej poprzez kolportowanie ulotek w fabryce mebli we Włocławku”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 751/II, a następnie zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 751/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.08.1982 do 11.11.1982 w sprawie kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum 10.12.1984 pod sygn. 53/III, zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 53/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały dotyczące śledztw prowadzonych w okresie stanu wojennego w latach 1981-1983 zawierające meldunki o wszczęciu postępowań śledczych, przedstawieniu zarzutów, postanowienia o umorzeniu dochodzenia. Przeciwko J. Sobczakowi, członkowi NSZZ «Solidarność», Wydz. Śledczy KWMO we Włocławku od 30.08.1982 do 11.11.1982 prowadził postępowanie (RSD 13/82) w związku z „nie odstąpieniem od udziału w działalności zawieszonego związku «Solidarność»”. IPN By 073/73 (106/III)
Akta sądowe 27.09.1982 oskarżony przez Prokuraturę Rejonową we Włocławku o to, że „od 01.08.1982 do 13.08.1982 we Włocławku, jako członek związku NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona na mocy dekretu Rady Państwa PRL z 12.12.1981 o stanie wojennym nie odstąpił od udziału w działalności w związku, działając w nim poprzez produkowanie ulotek, sporządzanie pieczątek «Solidarności» oraz ich używanie i rozpowszechnianie”. Wobec ww. 29.08.1982 zastosowano przeszukanie mieszkania, piwnicy oraz samochodu. Przesłuchany 29.08.1982, 30.08.1982. Postanowieniem z 21.09.1982 i 19.10.1982 Prokuratura Rejonowa we Włocławku nie uwzględniła wniosków obrońcy ww. dotyczących uchylenia aresztu. 11.11.1982 Prokuratura Rejonowa we Włocławku rozszerzyła akt oskarżenia z 27.09.1982 o ust. 1 art. 46 dekretu o stanie wojennym. Sąd Rejonowy we Włocławku 10.08.1983 na mocy amnestii umorzył postępowanie karne w stosunku do ww. wyznaczając okres próby do 31.12.1985. IPN By 104/76 t. 1 cz. A-C, IPN By 104/76 t. 2
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Jana Sobczaka aresztowanego postanowieniem Prokuratury Rejonowej we Włocławku (1Ds.1705/82) z 30.08.1982 w związku z podejrzeniem, że „w okresie od 20.05.1982 do 26.08.1982 we Włocławku, jako członek związku NSZZ «Solidarność» we Włocławku, którego działalność została zawieszona na mocy Dekretu Rady Państwa PRL z 12.12.1981 o stanie wojennym nie odstąpił od udziału w działalności w Związku, biorąc udział w zebraniach oraz organizując mającą się odbyć akcję protestacyjną na terenie Włocławka w dn. 31.08.1982” oraz „produkował ulotki, sporządzał pieczątki «Solidarności», które używał i rozpowszechniał”. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku (II K. 1090/82) z 23.11.1982 uchylono tymczasowe aresztowanie. IPN By 88/7 (37/82/1075)
Akta administracyjne Materiały zawierające postanowienia Wydz. Śledczego KWMO/WUSW we Włocławku o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę. J. Sobczak postanowieniem Wydz. Śledczego KWMO we Włocławku z 10.02.1983 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) na okres od 10.02.1983 do 10.02.1984 z powodu prowadzonego śledztwa (RSD 13/82) w związku z podejrzeniem o naruszenie art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981. IPN By 080/431 (33/8)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Projektant” z powodu „prowadzenia w okresie stanu wojennego nielegalnej działalności politycznej polegającej na produkowaniu i kolportowaniu ulotek o treści antypaństwowej”. Kontrolę zakończono z powodu zaprzestania tej działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 843/II zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 843/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.