Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Buzar
Miejsce urodzenia: Płońsk
Data urodzenia: 13-03-1965
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Piotr Buzar występuje w sprawie dot. działalności nieformalnej grupy antysocjalistycznej w środowisku młodzieżowym. Materiałów o sygn. II-102655 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Objęty dochodzeniem dot. rozpowszechniania na terenie Wrocławia, bez wymaganego zezwolenia, nielegalnych wydawnictw, które nawoływały do strajku oraz zawierały inne wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny. IPN Wr 039/11493 (24774/III), IPN Wr 0120/54 (24774/3 mkf)
Akta prokuratorskie Dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw. P. Buzar został oskarżony o to, że "w lutym 1985 r. we Wrocławiu, podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego przez to, że bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał czasopismo >Jednością silni< oraz inne materiały propagandowe wydane przez rozwiązany związek >Solidarność<". IPN Wr 33/724 (2Ds 17/85)
Akta tymczasowo aresztowanego -skazanego Dot. P. Buzara zatrzymanego 26.02.1985, a następnie 28.02.1985 umieszczonego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w związku ze sprawą 2Ds 17/85. Skazany 10.06.1985 wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna (II K 403/85). IPN Wr 28/24 (35/85)
Akta paszportowe W aktach Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie od 05.03.1985 do 05.03.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław w związku ze sprawą nr 7/85. EAWR 240670
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 10.06.1985 uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia (sygn. akt 2Ds 17/85) i skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 26.02.1985 do 10.06.1985. IPN Wr 18/60 (II K 403/85)
Akta kontrolne dochodzenia Przechodzi w śledztwie dot. "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego" jako osoba, u której w dn. 09.10.1985 dokonano przeszukania mieszkania. IPN Wr 039/11532 (III-24842); IPN Wr 0120/121 (24842/3 mkf)
Akta prokuratorskie Figuruje w aktach postępowania przygotowawczego dot. "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego na terenie woj. wrocławskiego" jako osoba, u której w dniu 09.10.1985 dokonano przeszukania mieszkania. IPN Wr 33/733 (2Ds 54/85)
.