Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor
Nazwisko: Przybyłowski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 01-07-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Wiktor Przybyłowski był internowany w okresie 13.12.1981-20.01.1982 w ZK Potulice na mocy decyzji nr 157/81/OEA z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO Toruń. Powód: "jako członek prezydium Samorządu Pracowniczego TZUO >Towimor< przyczynił się do negatywnego wpływu działaczy NSZZ >Solidarność< na pracę tego organu". Decyzją nr 157/81-49 z 19.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO Toruń wobec w/w uchylono internowanie. IPN By 97/106 (40/A/106), IPN By 076/321
Akta internowanego Wiktor Przybyłowski był internowany w okresie 05.05.1982-30.06.1982 na mocy decyzji nr 230/82-OEA z 04.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO Toruń. Powodem internowania był "udział 01.05.1982 w nielegalnym zgromadzeniu na Bulwarze Filadelfijskim i na Rynku Staromiejskim w Toruniu w odpowiedzi na apel zakonspirowanych działaczy >Solidarności<". Decyzją nr 230/82-OEA/176 z 30.06.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO Toruń wobec w/w uchylono internowanie. IPN Gd 159/189, IPN By 076/321
Akta internowania Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiktor Przybyłowski był internowany w okresie 13.12.1981-20.01.1982 w ZK Potulice na mocy decyzji nr 157/81/OEA z 12.12.1981 wydanej przez KW MO w Toruniu. Decyzją nr 157/81-49 z 19.01.1982 wobec w/w uchylono internowanie. Następnie internowany w okresie 05.05.1982-30.06.1982 na mocy decyzji nr 230/82-OEA z 04.05.1982 wydanej przez KW MO w Toruniu. Decyzją nr 230/82-OEA/176 z 30.06.1982 wobec w/w uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 10 (54/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna ww., jako aktywnego członka NSZZ "Solidarność" w zakładach TOWIMOR. Kontrolę zakończono z uwagi na emigrację rozpracowywanego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 823/II zniszczono 22.01.1990. Materiałów o sygn. 823/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na zagraniczne ośrodki NSZZ »Solidarność« w krajach kapitalistycznych. W ramach rozpracowywania zbierano informacje dot. działalności ośrodków, prowadzono analizy, wypracowywano metody zwalczania wymienionych "zagrożeń", ograniczano wpływ działaczy z zagranicy na sytuację w kraju. Wiktor Przybyłowski pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III Dep. V MSW ze względu na emigrację w 1982. Figuruje w materiałach jako "osoba niepożądana w kraju" oraz o powrocie której należało poinformować wydział. Sprawę zakończono ze względu na jej temat, który pozostawał w obszarze zainteresowań Dep. I MSW. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2447/IV. IPN BU 01419/378 (2447/IV)
Akta administracyjne Materiały NSZZ »Solidarność« Podregionu Toruń. W. Przybyłowski przechodzi w aktach jako członek Komisji Skrutacyjnej Komitetu Zakładowego NSZZ »Solidarność« przy Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Towimor" w Toruniu, wybierającej delegatów do Walnego Zebrania Zarządu Regionu. IPN By 50/2
.