Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Morąg
Data urodzenia: 30-10-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 12.06.1982 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania dotyczącej działalności organizacji Ruch Niezależnych Demokratów „RUND”, której członkowie w okresie od grudnia 1981 do maja 1982 rozpowszechniali na terenie Lęborka odręcznie pisane ulotki zawierające „treści antypaństwowe” i wykonali napisy (m.in. „uwolnić więźniów politycznych” oraz znak Polski Walczącej) na kilku budynkach w Lęborku. Jacek Zieliński był autorem dwóch ulotek. Zostali oni zatrzymani w czerwcu 1982. Sprawę umorzono w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Koszalinie, a materiały złożono w Wydz. „C” KWMO w Słupsku do nr 460/II. IPN GD 0026/204 (460/II); zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie organizacji Ruch Niezależnych Demokratów „RUND” założonej przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, m.in. Jacka Zielińskiego. Zostali oni zatrzymani 9.06.1982, podejrzani o to, że „działając wspólnie i w porozumieniu rozwieszali w miejscach publicznych własnoręcznie wykonane ulotki zawierające treści lżące i poniżające ustrój PRL, poprzez określanie go mianem faszyzmu i nazywanie ustrojem przemocy i bezprawia”. 11.06.1982 wszczęto postępowanie o sygn. Pg-Śl II 78/82 pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Koszalinie, który 12.06.1982 uchylił tryb doraźny, a 22.06.1982 umorzył śledztwo. 17.06.1982 Wydz. Śledczy wniósł zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres dwóch lat. 30.06.1982 akta przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO w Słupsku. IPN Gd 012/49 (74/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczą osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego, które zostały internowane lub z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze w czasie stanu wojennego. Jacek Zieliński występuje w spisach prowadzonych postępowań karnych jako członek nielegalnej organizacji Ruch Niezależnych Demokratów „RUND”. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV)
.