Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt Henryk
Nazwisko: Berling
Miejsce urodzenia: Limanowa
Data urodzenia: 27-04-1896
Imię ojca: Michał
Imię matki: Aurelia
Znany/a też jako:
Zygmunt Henryk Berling
urodzony/a 27- 04-1896 Limanowa
Imiona rodziców: Michał Aniela


Dodatkowe informacje:

Wojskowy zawodowy, generał broni w stanie spoczynku od 1.10.1963r. W PZPR od 1965 roku [!]. W latach 1914-1918 służba wojskowa, kolejno: 2 i 4 pułk piechoty w składzie II Brygady Legionów, Polski Korpus Posiłkowy i armia austriacka, po wcześniejszym internowaniu. Podczas walk na froncie rosyjskim trzykrotnie ranny.
Po 1918 roku uczestnik walk o Lwów i Gródek Jagielloński, przeciw Ukraińcom, oraz na Wołyniu podczas ofensywy sierpniowej 1920 roku.
W okresie międzywojennym oficer Wojska Polskiego, był, między innymi, dowódcą batalionu etapowego, szkoły podoficerskiej, szefem Biura Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, dowódcą 4 Pułku Piechoty Legionów.
Jesienią 1939 roku znalazł się w Wilnie, następnie aresztowany przez Sowietów. W październiku 1940 wraz z kilkoma oficerami polskimi w "willi rozkoszy" (Małachowka pod Moskwą) opracowywał plany utworzenia polskich jednostek wojskowych w ZSRS. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski (lipiec 1941) zgłosił się do tworzonej w Związku Sowieckim Armii Polskiej pod dowództwem gen. Wł. Andersa, którą opuszcza podczas jej ewakuacji do Iranu i pozostaje w ZSRS. W związku z tym skazany zaocznie, przez sąd polowy na śmierć, za dezercję (26.07.1943).
Od maja 1943 roku dowódca i organizator 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Następnie od 21.07.1944 Zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego i dowódca I Armii Wojska Polskiego. Od 15.08. t.r. poseł do Krajowej Rady Narodowej. 4.10.1944 odsunięty od dowodzenia I Armią WP i skierowany na studia do Wyższej Wojskowej Akademii Sił Zbrojnych ZSRS im. K. Woroszyłowa.
W okresie powojennym był, między innymi: Komendantem Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie (do 1953r.), prezesem polskiego Związku Łowieckiego (1957-1959).
Źródło: AAN, KC PZPR, sygn. 8440 (Teczki osobowe działaczy ruchu robotniczego z lat 1918-1990); IPN BU 230/658; IPN BU 2386/13146; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943 - 1990 (A-H). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.133-143.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Resort Obrony Narodowej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Lublin 21-07-1944 4-10-1944 T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 92; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie WP 1943-1990, (A-H), s. 139.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszawa 08-1953 11-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 197.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 12-1956 02-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 205.
.