Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Ciesielski
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 15-06-1951
Imię ojca: Apoloniusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego rozpracowania [SOR] Wojciech Ciesielski, asystent w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (WSP) był rozpracowywany z powodu aktywnej działalności w uczelnianej komórce NSZZ "Solidarność". Angażował się w powielanie i rozprowadzanie "nielegalnych" druków wśród studentów. Tworzył Niezależne Zrzeszenia Studentów (NZS) w WSP w Olsztynie, interweniował w KWMO w Olsztynie w sprawie studentów historii zatrzymanych za rozklejanie plakatów skierowanych przeciwko sekretarzowi KW PZPR w Olsztynie oraz uczestniczył w zebraniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS. Sprawę prowadził Dep. III MSW we współpracy z KWMO w Olsztynie. IPN BU 0204/14 t. 74 (50986/II/74).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Entuzjasta" jako działacz NSZZ "Solidarność". Aktywnie zaangażował się w tworzące się struktury NSZZ "Solidarność". Był inicjatorem oraz kierownikiem komórki informacyjnej MKZ w Olsztynie i zajmował się rozpowszechnianiem antykomunistycznej literatury sygnowanej przez KSS-KOR i KPN. Odegrał znaczącą rolę w powstaniu "Solidarności" i NZS w WSP w Olsztnie. Był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych wśród studentów WSP w Olsztynie. Po wprowadzeniu stanu wojennego za swoją działalność był dwukrotnie internowany. W dniu 09.11.1984 Wydz. III WUSW w Olsztynie przekazał sprawę do prowadzenia RUSW w Olsztynie. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności. Materiały o sygn. 12773/II zniszczono w 1989 za prot. brak. nr 35/89, a mikrofilm o nr 12773/2 zniszczono w 1990 za prot. brak nr 37/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i na podstawie IPN Bi 0089/3088/1-2.
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach ZO/SOS. Zmiana kategorii nastąpiła w związku z uzyskiwanymi ze środków techniki operacyjnej informacjami, że ww. utrzymuje kontakty z osobami prowadzącymi nielegalną działalność. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie tych kontaktów oraz ustalenie zakresu i charakteru działalności W. Ciesielskiego. Podczas prowadzenia sprawy ustalono, że W. Ciesielski współpracuje z Kurią Biskupią w Olsztynie w sprawach organizacji uroczystości religijnych i kulturalnych. Rejestruje na kasetach video imprezy mające „negatywny wydźwięk polityczny” i rozpowszechnia je wśród osób zaufanych oraz organizuje projekcje filmów bezdebitowych, jest zaangażowany w organizację prelekcji i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych w kościele. W dniu 17.02.1987 sprawa została przekazana do Wydz. III WUSW Olsztyn, a następnie złożona do archiwum. Podczas archiwizacji materiały dołączono do SOS "Entuzjasta". Materiały o sygn. 12773/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i na podstawie IPN Bi 0089/3088/1-2.
Akta internowanego Internowany na podstawie Decyzji nr 27 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że "w minionym okresie rozpowszechniał wiadomości godzące w ustrój PRL i jego organy". Przebywał w ZK w Iławie. Zwolniony 24.12.1981. IPN Bi 71/3.
Akta internowanego Internowany na podstawie Decyzji nr 147 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie ponieważ ponownie podjął działalność w zawieszonych organizacjach związkowych. W okresie od 19.02.1982 do 23.06.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie od 23.06.1982 do 23.07.1982 w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. W okresie 29.04.1982–05.05.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony z internowania 23.07.1982. IPN Gd 162/71, IPN Bi 315/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Historyk" jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Był inicjatorem i uczestniczył w zebraniu Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Warmii i Mazur, w której odpowiadał za informacje oraz jednym z organizatorów Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego. Został członkiem Warmińskiego Klubu Katolików. W swoim mieszkaniu organizował nielegalne spotkania z udziałem osób znanych z nielegalnej działalności politycznej oraz był doradcą i ekspertem w sprawie zakładania komórek "Solidarności" w zakładach pracy. W dniu 06.03.1989 zainicjował i poprowadził zebranie założycielskie "Solidarności" w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Rozpracowanie zakończono w związku z legalizacją "Solidarności". Materiały o sygn. 13589/II zniszczono w 1990 za prot. brak. nr 36/90. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/3088/1-2 (13589/2) - mikrofilm.
Sprawa Obiektowa [SO] Występował w SO krypt. "Republikanie" jako członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Olsztynie. Materiały o sygn. 989/IV zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.