Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Julian
Nazwisko: Wielicki
Miejsce urodzenia: Lipowiec
Data urodzenia: 02-07-1963
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na fakt kolportażu w okresie od 21.11.1984 do 19.04.1987 na terenie Kętrzyna ulotek o treściach prosolidarnościowych. Celem prowadzenia było ustalenie wykonawców i kolporterów oraz ewentualnych inspiratorów nielegalnej działalności. W materiałach znajdują się następujące informacje dotyczące Jerzego J. Wielickiego: w dniu 13.12.1985 zatrzymany jako jeden z kolporterów wyżej wymienionych ulotek, na mocy Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie tymczasowo aresztowany, wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie skazany na 10 mies. pozbawienia wolności, zwolniony z więzienia 05.06.1986. SOR "Listopad" zakończono w związku ustaniem faktu kolportażu ulotek. Akta o sygn. 13212/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2842/1-4 (13212/2)
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie przeciwko kilku osobom prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie (nr sprawy Ds- 923/85) w sprawie kolportażu nielegalnych ulotek w dniach 10-13.12.1985 na terenie Kętrzyna. Jerzy J. Wielicki zatrzymany 13.12.1985 jako podejrzany o kolportaż ww. ulotek. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu zakwestionowano bezdebitowe wydawnictwa, biuletyny, broszury, ulotkę, pisma. Na podstawie decyzji Prokuratura Rejonowego w Kętrzynie z dnia 14.12.1985 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Olsztynie. Aresztowanie Jerzego J. Wielickiego i innych podejrzanych spowodowało pojawienie się w dn. 27.12.1985 w Kętrzynie ulotek domagających się uwolnienia uwięzionych. W dniu 06.03.1986 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie sporządził akt oskarżenia i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Kętrzynie. IPN Bi 086/186 (5696/III).
Akta sądowe Oskarżony o to, że od 10 do 13.12.1985 w Kętrzynie w celu wywołania niepokoju publicznego wykonał szereg ulotek o treści "Solidarność zwycięży" i "Ja zawsze czytam Trybunę Ludu" (z wizerunkiem osiołka), a następnie rozrzucał te ulotki na ulicach miasta. Za powyższe wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 05.06.1986 został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania. W wyniku rewizji wniesionych przez obrońców oskarżonego Sąd Wojewódzki w Olsztynie wyrokiem z dnia 25.11.1986 (sygn. sprawy II Kr 740/86) uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie wobec Jerzego J. Wielickiego. IPN Ol 25/1-4 (II K 98/86).
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem Ds- 923/85 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie z powodu kolportażu w dniach 10-13.12.1985 ulotek na terenie Kętrzyna. IPN Ol 4/532 (Dsn. 70/85).
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Zatrzymany 13.12.1985 jako podejrzany o sporządzanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie z dnia 14.12.1985 tymczasowo aresztowany. Od 16.12.1985 przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie, następnie od 18.03.1986 w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Zwolniony z więzienia 06.06.1986. W aktach znajduje się wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej J. J. Wielickiemu z uwagi, że podczas przeszukania jego celi stwierdzono na stole różne napisy, m.in. "Solidarność" oraz rysunki Krzyża. Ponadto ww. nie wykonał polecenia usunięcia tych napisów. IPN Ol 60/222.
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata na okres od 04.04.1986 do 04.04.1988 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie z powodu, że w dniach 10-13.12.1985 w Kętrzynie dokonał kilkakrotnie kolportażu własnoręcznie wykonanych ulotek o treści: "Solidarność Zwycięży", "Ja zawsze czytam Trybunę Ludu" (z wizerunkiem osiołka) "przez co publicznie nawoływał do niepokoju społecznego". Zastrzeżenie anulowano 09.03.1988. Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w Aktach kontrolnych dochodzenia IPN Bi 086/186. Wpis na podstawie IPN Bi 086/186 (5696/III)i zapisów ewidencyjnych.
.