Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Brunon
Nazwisko: Węsierski
Miejsce urodzenia: Kościerzyna
Data urodzenia: 17-07-1950
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia internowania działaczy „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Wymieniony w wykazie pracowników Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, zmilitaryzowanych po wprowadzeniu dekretu Rady Państwa o stanie wojennym, którzy znaleźli się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Jerzy Węgierski zatrzymany jako jedna z osób „inspirujących do akcji strajkowej”. IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (911/2)
Akta prokuratorskie Akta nadzorcze prokuratora w sprawie prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku, dotyczącej strajku okupacyjnego na terenie zmilitaryzowanych Gdańskich Zakładów Rafineryjnych w dniach 13-19.12.1981. Zatrzymany 19.12.1981, osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Śledztwo zamknięto 31.12.1981 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Oskarżony o to, że „działając wspólnie i w porozumieniu, po ogłoszeniu stanu wojennego i zmilitaryzowaniu zakładów, będąc członkami NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, nie odstąpili od tej działalności oraz zorganizowali i kierowali strajkiem części załogi, a także odmówili wykonania polecenia – rozkazu wydanego przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia obowiązku pracy i trwali w nieposłuszeństwie”. IPN Gd 267/6834
Akta sądowe Akta sprawy dotyczącej strajku w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych w grudniu 1981. Akt oskarżenia wystosowano 31.12.1981. Rozprawa w trybie doraźnym odbyła się 13.01.1982 w Gdyni. J. Węsierski został uniewinniony od stawianych zarzutów. Sąd uznał, że „oskarżony jedynie solidaryzując się z całą załogą brał udział w akcji strajkowej”. Po wyroku sądu opuścił Areszt Śledczy w Gdańsku. IPN Gd 253/9207-9208
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca rozpracowania struktur oraz działaczy NSZZ „Solidarność”. Wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania oraz członków NSZZ „Solidarność”. Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. J. Węsierski figuruje w wykazie osób sądzonych przez Sąd Marynarki Wojennej, których sprawę skierowano do umorzenia z wystosowaniem wniosku do Kolegium. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.