Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Janusz
Nazwisko: Dziatkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-06-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany do sprawy dn. 14.10.1980 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tytoniowych w Radomiu, członek zarządu. Dn. 13.04.1982 przekwalifikowany na KE "Spokojny" (II/913). IPN Ra 08/1075 (IV/1090)
Akta penitencjarne Akta osobowe internowanego w okresie od 13.12.1981 do 12.03.1982 w Areszcie Śledczym w Kielcach. IPN Ki 45/92
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dot. nielegalnej działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Akta o sygn. II/913 wybrakowano 30.01.1990 r.; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.