Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Kosior
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 12-03-1964
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Śledztwo w trybie doraźnym dotyczące rozpowszechniania na ulicach Kętrzyna "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Tomasz Kosior - uczeń II klasy LO w Kętrzynie - w dniu 22.12.1981 zastał zatrzymany w związku z podejrzeniem, że 16.12.1981 razem i inną osobą w Kętrzynie rozlepiali sporządzone przez siebie plakaty antyrządowe. Na mocy postanowienia Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej (WPG) w Olsztynie z 23.12.1981 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem sprawy do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (Sąd POW) w Bydgoszczy. IPN Bi 169/609 (Pg Śl. 51/81).
Akta sądowe Oskarżony o to, że w dn. 16.12.1981 wraz z inną osobą "rozpowszechniali wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że na ulicach Kętrzyna rozlepiali sporządzone przez siebie plakaty o treści antyrządowej", m.in o treści "terror drogą do socjalizmu, "tylko władza niechciana używa przemocy", "pełne więzienie jedynym gwarantem władzy". Za powyższe wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie z dnia 29.01.1982 skazany w trybie doraźnym na 1 rok pozbawienia wolności i 1 rok pozbawienia praw publicznych. Przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie i Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Zwolniony warunkowo na mocy Postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie w dn. 25.06.1982 z wyznaczeniem okresu próby do 12.03.1985. IPN By 51/15 (SoW 37/82), IPN By 51/16 (SoW 37/82).
Akta penitencjarne Aresztowany 23.12.1981 za rozpowszechnianie w dniu 16.12.1981 na ulicach Kętrzyna plakatów o treści antyrządowej. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności i 1 rok pozbawienia praw publicznych. Od 23.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie, od 19.02.1982 w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Zwolniony warunkowo 25.06.1982. IPN Ol 60/181.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną po warunkowym zwolnieniu z zakładu karnego w Bartoszycach. Po opuszczeniu więzienia Tomasz Kosior utrzymywał kontakty z młodzieżą licealną z LO w Kętrzynie oraz z duchowieństwem z parafii w Świętej Lipce. Celem prowadzenia sprawy było ustalenie czy Tomasz Kosior kontynuuje wrogą działalność oraz sprawdzenie czy utrzymuje kontakty z osobami o nastawieniu opozycyjnym. W dniu 18.09.1983 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną. Prowadzenie KE zakończono w związku z zaniechaniem nielegalnej działalności. Akta o sygn. 12521/II zniszczono w 1987. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2359 (2367/2) - mkf.
Akta paszportowe We wniosku paszportowym z 09.06.1984 adnotacja funkcjonariusza: „W/wym. posiadał zastrzeżenie nr Z-1001/I wniesione przez Wydz. Śledczy do KK i KDL od 15.03.1982-14.03.1984". IPN Bi 454/114777
.