Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena Zofia
Nazwisko: Czarniak
Nazwisko rodowe: Tarnowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-12-1939
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wstępne [MW]/kandydat na TW[kTW] Bożena Czarniak znalazła się w zainteresowaniu operacyjnym SB KMMO w Nowym Sączu w 1974 r. Zarejestrowana pod nr rej. KR 15427, po powstaniu woj. Nowosądeckiego została przerejestrowana przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu do numeru rej. NS-18 w dn. 24.12.1976. Z racji kontaktów zagranicznych i znajomości języka angielskiego opracowywano ją w charakterze kandydata na TW [kTW]. Po włączeniu się przez B. Czarniak w aktywną działalność NSZZ "Solidarność" zmieniono charakter zainteresowania. Była aktywnie rozpracowywana jako działacz "Solidarności" w okresie 1981-1988. Materiały zakończono przekazaniem do archiwum 24.05.1988 pod sygn. 2369/II. Akta o sygn. IPN Kr 033/942 (2369/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe B. Czarniak. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr 3292/83 wniesione przez Wydział III KWMO w Nowym Sączu na okres 16.06.1983 do 16.06.1985. Akta o sygn. IPN Kr 39/6261 (EANS 6261)
.