Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Zarzycka
Nazwisko rodowe: Krzywiecka
Miejsce urodzenia: KULIKI
Data urodzenia: 20-09-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Zarejestrowana 17.07.1981 pod nr 22262 przez Wydz. V KWMO w Szczecinie do SOS o krypt. "Elektron". Powód: "Propagowanie wrogich poglądów politycznych". W dn. 07.12.1982 zmieniono kategorię na SOR. Sprawę zakończono 30.06.1983 skierowaniem do sądu. Mat. o sygn. 14936/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem z powodu organizacji i udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniu 14.12.1981. Maria Zarzycka była członkiem MKS Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". IPN Sz 0013/224 (14319/III)
Akta prokuratorskie W dn. 15.12.1881 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie przedstawił M. Zarzyckiej zarzut, że jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność" brała udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem na terenie zakładów pracy województwa szczecińskiego. Prokuratura postanowieniem z 11.01.1982 umorzyła postępowanie przeciwko M. Zarzyckiej podejrzanej "o przestępstwo określone w art. 46 ust. 2 i 6 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, a to wobec niepopełnienia zarzucanych czynów". IPN Sz 20/5 (Ds 50/81/S)
Akta internowania Internowana na podstawie decyzji o internowaniu nr 277/82 w OO w Darłówku od 28.08.1982 do 28.10.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodace narodowej". Zwolniona z internowania z powodu zastosowania wobec niej aresztu tymczasowego. IPN Sz 0012/367 t. 10, 12 (848/IV)
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji o internowaniu nr 277/82 w OO w Darłówku od 28.08.1982 do 28.10.1982, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodace narodowej". Zwolniona z internowania z powodu zastosowania wobec niej aresztu tymczasowego. IPN Sz 264/327
Akta kontrolne śledztwa Podejrzewana o zorganizowanie w wynajętym mieszkaniu zebrania podziemnych struktur "Solidarności". W dniu 29.10.1982 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 03.02.1983 do Sądu Rejonowego w Szczecinie został skierowany akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał wyrok uniewinniający (brak daty wyroku). IPN Sz 0013/278 (14515/III)
Akta prokuratorskie Podejrzewana o zorganizowanie w wynajętym mieszkaniu zebrania podziemnych struktur "Solidarności". Sprawa przekazana do WPG w Szczecinie przez Prokuraturę Rejonową w Szczecinie. Postanowieniem z dn. 15.12.1982 prokurator WPG w Szczecinie przekazał sprawę wg właściwości z powrotem Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie. IPN Sz 196/31 (Pg.śl.II-411/82)
Akta sądowe Sprawa dotyczyła wniosku o przywrócenie do pracy M. Zarzyckiej w Zespole Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. W dniu 16.11.1983 Sąd Pracy w Szczecinie odrzucił powyższy wniosek. IPN Sz 134/22 (582/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOS/KE] Zarejestrowana pod nr 28295 w dn. 22.02.1984 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie jako podejrzana o "propagowanie wrogich poglądów". Sprawę przemianowano na KE w dniu 24.05.1984. Sprawę zakończono 18.01.1985 rozmową ostrzegawczą Mat. o sygn. 15688/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] M. Zarzycka została zarejestrowana do sprawy pod numerem 35816 w dniu 27.10.1986. "Podejrzana o udział w działalność Komitetu Założycielskiego tzw. >Tymczasowej Rady Regionalnej Pomorza Zachodniego<". Mat. o sygn. 16843/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Materiały Wstępne [MW] Zamierzała wyjechać do RFN na stałe jako uchodźca polityczny, podejrzewana o zamiar wywozu "materiałów bezdebitowych oraz kaset magnetofonowych z nagraniami o treści antypaństwowej". IPN Sz 0077/299 (17468/2 mf)
.