Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Klaudiusz
Nazwisko: Wesołek
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 11-04-1968
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". Klaudiusz Wesołek, członek ruchu "Wolność i Pokój" rozpracowywany w ramach SOR pod nr 55532, rejestrowany 20.01.1987, był organizatorem i uczestnikiem akcji "WiP" w obronie uwięzionych za odmowę służby wojskowej, manifestacji ekologicznych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu, uczestnikiem festiwalu pieśni pacyfistycznej "Hyde Park" i organizatorem tzw. "Zlotu Młodzieży Kontrowersyjnej", wielokrotnie zatrzymywany, przeszukiwany i karany przez Kolegia ds. Wykroczeń karą grzywny, w rezultacie zamienioną na karę 15 dni więzienia. Kilkakrotnie brał udział w głodówkach organizowanych przez "Klub Więzienia Granic" na rzecz zwolnienia uwięzionych za odmowę służby wojskowej. Posiadał 6 zastrzeżeń wyjazdów za granicę, przez co odmawiano mu wydania paszportu. IPN Gd 0027/3842 t. 6-14 (19960/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali „nielegalne” wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. Wesołek Klaudiusz, członek ruchu "Wolność i Pokój", przechodzi w aktach jako jeden z organizatorów "Festiwalu Pokoju" mającego odbyć się od 26.07 do 4.08.1988 na terenie woj. gdańskiego. Ww. 8.06.1989 brał udział w demonstracji w Gdańsku przeciwko powoływaniu do wojska. Ww. wyszedł z inicjatywą utworzenia Klubu Dyskusyjnego "Albo" na Uniwersytecie Gdańskim. IPN Gd 0027/3839 t. 3-4 (19956/II)
Akta prokuratorskie 6.12.1986 w rejonie wejścia do hali Olivia w Gdańsku przed koncertem "Rock dla Pokoju" ww. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu przez to, że trzymał transparent o treściach nawołujących do uwolnienia z więzień osób odmawiających służby wojskowej. Został zatrzymany i przeszukany. Ukarany 9.12.1986 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska grzywną i podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości. Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim 29.12.1986 podtrzymało orzeczenie Kolegium I Instancji. IPN Gd 73/2/1/2 (347/89)
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. Wielokrotnie karany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku grzywną, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do prasy za związane z działalnością w ruchu "Wolność i Pokój" akcje m.in. nielegalnego zebrania przy hali Olivia w Gdańsku 6.12.1986 przed koncertem "Rock dla Pokoju",w sekretariacie Wydz. Paszportów WUSW Gdańsk 13.08.1988 rozwinął transparent o treści:"Paszport dla każdego.WiP Klub Więzienia Granic", rozdawał ulotki "A-Cappella" sygnowane przez "WiP", komunikaty wydawane przez Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej w związku z czym przeszukiwano jego mieszkanie.15.08.1988 skazany na karę 1 mies. ograniczenia wolności w postaci 50 h nieodpłatnej dozorowanej pracy zamienionej na 14 dni aresztu w związku z niestawieniem się do odbycia kary pracy. IPN Gd 77/14 t. 1-3
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany 16.10.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny i podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej za to, że 21.03.1987 w Gdańsku "biorąc udział w nielegalnym związku p.n. >WiP< podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego przez wystawianie na widok publiczny plakatu, którego treść zawierała nieprawdziwe informacje tendencyjnie sugerujące zagrożenie związanie z budową Elektrowni w Żarnowcu (...)". Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim 1.03.1988 utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I Instancji. Postanowieniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska z 18.07.1989 postępowanie umorzono na mocy ustawy z 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach" oraz ustawy z 29.05.1989 "o przebaczaniu i puszczaniu w niepamięć niektórych przestępstw". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Akta prokuratorskie Zatrzymany i przeszukany 30.04.1987 na terenie Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego. Ww. posiadał przy sobie 30 egzemplarzy bezdebitowego pisma "A-Cappella" sygnowanego przez ruchu "Wolność i Pokój". 2.05.1987 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska (nr 1488/87, RSoW 26/87 Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku) karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej. 29.05.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim utrzymało orzeczenie Kolegium I Instancji w mocy. 10.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska postępowanie umorzyło na mocy ustawy z 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach". IPN Gd 73/2/1/25
Akta administracyjne Rejestr przeszukań przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. 6.12.1986 przeszukano osobę Klaudiusza Wesołka, 7.12.1986 jego mieszkanie. Skierowano wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie. 30.04.1987 przeszukano osobę, mieszkanie i miejsce pracy ww. Skierowano wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie. IPN Gd 0046/518/4 (1126/6)
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk dotyczących nielegalnej działalności na terenie woj. gdańskiego. Klaudiusz Wesołek był wielokrotnie zatrzymywany i przeszukiwany za kolportaż nielegalnych ulotek. Przeszukiwano jego mieszkanie. IPN Gd 0046/520 t. 1-2 (1128/1,1128/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy organizowania nielegalnej struktury opozycyjnej pod nazwą "Międzymiastówka Anarchistyczna". K. Wesołek został wylegitymowany 30.10.1988 w Gdańsku na ul. Cedrowej, gdzie brał udział w nielegalnym zgromadzeniu. Figuruje w gazetce organizacji w dziale adresy kontaktowe. IPN Gd 0027/3841 (19959/II)
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany 21.03.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny oraz podanie treści orzeczenia do wiadomości publicznej za to, że 20.03.1988 w Gdańsku "w celu wywołania niepokoju publicznego gromadził w miejscu zamieszkania nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Ruch >WiP< i inne nielegalne organizacje". 27.05.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I Instancji. Postanowieniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska z 10.07.1989 postępowanie umorzono na mocy ustawy z 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany 7.05.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska w trybie przyspieszonym karą grzywny za to, że 5.05.1988 na terenie dworca głównego zakłócił spokój i porządek publiczny wymachując pięściami oraz używając wobec funkcjonariuszy MO słów wulgarnych i obraźliwych. Postanowieniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska z 10.07.1989 postępowanie umorzono na mocy ustawy z 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie popełnione przez K. Wesołka 16.06.1988 w Warszawie przy bramie głównej gmachu Sejmu PRL. Ww. wraz z innymi osobami siedział związany łańcuchem i trzymał transparent o treści: "Uwolnić więzionych za wojsko - Ruch Wolność i Pokój". Wydz. Śledczy SUSW w Warszawie przekazał wniosek o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. 17.06.1988 został ukarany karą grzywny i obciążony kosztami postępowania. Postanowieniem z 21.06.1989 na podstawie przepisów ustawy z 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw", odstąpiono od wykonania kary. IPN BU 01326/840
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany 12.11.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska karą grzywny i nawiązki, podaniem treści orzeczenia do publicznej wiadomości, przepadkiem wydawnictw oraz poinformowaniem władz uczelni za to, że 11.11.1988 w miejscu swojego zamieszkania przechowywał w celu rozpowszechniania szereg nielegalnych wydawnictw. 10.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska postępowanie umorzyło na mocy ustawy z 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta administracyjne Dokumentacja dot. rozliczenia depozytów w sprawach o wykroczenia. W materiałach znajduje się wykaz dowodów rzeczowych znalezionych w trakcie przeszukania mieszkania z 20.03.1988 oraz protokół zniszczenia tych dowodów z 15.12.1988 na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim (RSoW-20/88) z 27.05.1988, wniosek o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń za rozwinięcie transparentu w Wydz. Paszportów WUSW Gdańsk 13.08.1988 oraz protokół zniszczenia transparentu z 27.02.1989 na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń z 15.08.1988 (RSoW-76/88), protokół zniszczenia dowodów rzeczowych z 11.01.1989 zgodnie z orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Gdańsku z 12.11.1988 (RSoW-109/88). IPN Gd 0046/512/3 (1119/3)
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Gdańsk. 30.04.1988 przeszukano mieszkanie ww. w związku z gromadzeniem transparentów i ulotek w celu zakłócenia obchodów święta 1 Maja 1988. W materiałach znajduje się protokół przeszukania mieszkania z 30.04.1988 oraz protokół zniszczenia dowodów rzeczowych z 13.02.1989. IPN Gd 0046/520/7 (1128/7)
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. K. Wesołek 13.08.1988 w Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku rozwinął transparent z napisem: "Paszport dla każdego! WiP. Klub Więzienia Granic" zakłócając w ten sposób porządek. Zatrzymano i przeszukano ww. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń. 11.11.1988 przeszukano jego mieszkanie w wyniku którego zarekwirowano nielegalne wydawnictwa przygotowane do kolportażu. IPN Gd 0046/520/5 (1128/5)
Akta administracyjne Skorowidz postanowień o wstrzymaniu wyjazdów za granicę. Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych wniesione na okres 17.12.1986-17.12.1988 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku, 2.05.1987-2.05.1989 (wniesione w zw. ze sprawą RSOW 26/87), 10.03.1987-10.03.1989 (wniesione przez Wydz. III WUSW w Gdańsku),1988-1990 (wniesione w zw. ze sprawami RSOW 20/88, RSOW 55/88). IPN Gd 0046/522 t. 7, 16 (1130/7, 1130/17)
.