Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sorgowicki
Miejsce urodzenia: Sorgowicze
Data urodzenia: 09-02-1952
Imię ojca: Michał
Imię matki: Klaudia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE zarejestrowano w 1982 r. Powód inwigilacji: „był aktywnym działaczem” NSZZ „Solidarność” w ramach, którego prowadził „negatywną działalność polityczną”. KE zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały archiwalne o sygn. 350/II wybrakowano na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały o sygn. 350/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 przez KWMO w Pile. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Powód internowania: „kolportuje pisma o treści znieważającej organy polityczne i państwowe PRL, podżega do strajków”. Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budowlanym w Pile. IPN Po 88/227 (1/227).
.