Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Pipowski
Miejsce urodzenia: Świecie
Data urodzenia: 03-06-1954
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Grzegorz Pipowski figuruje w notatce urzędowej funkcjonariusza KMMO w Bydgoszczy z 13.05.1982 dotyczącej zatrzymania ww. 13.05.1982 w związku z naruszeniem przepisów dekretu o stanie wojennym z 13.12.1981. Ww. osadzony w areszcie do dyspozycji Komisariatu I MO w Bydgoszczy, a następnie dowieziony do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszcz. Ww., pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszcz, uznany winnym „przystąpienia do akcji strajkowej na terenie zakładu” i ukarany „1 miesiącem aresztu zasadniczego” oraz obciążony kosztami postępowania. G. Pipowski od 18.05.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Toruniu, a od 26.05.1982 w zakładzie karnym w Potulicach. IPN By 98/65 (38/825)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kolportażu ulotek na terenie Zakładów Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy oraz zbiórki pieniężnej na pomoc dla internowanych w okresie od 11.02.1982 do 01.06.1982. Śledztwo wszczęte 21.06.1982 prowadził Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy pod nr 21/82, postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy pod nr 1 Ds.-511/82. G. Pipowski był przesłuchiwany w charakterze świadka 30.06.1982. Ww. był uczestnikiem strajku ZUO „Famor”, za co został zwolniony z pracy oraz ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy 01.09.1982 umorzyła śledztwo z powodu „niewykrycia sprawców”. IPN By 070/5190 t. 1-2 (5724/III)
.