Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gabriel
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: Monasterzyska
Data urodzenia: 21-02-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Gabriel Turowski był rozpracowywany przez UB z racji swojej aktywnej działalności w Akademickiej Sodalicji Mariańskiej w czasie studiów w Krakowie. "Przejawiał wrogi stosunek do ustroju w Polsce i ZSRR". Wielokrotnie przesłuchiwany przez UB. Prowadzenie sprawy zakończono 22.09.1956 poprzez złożenie materiałów w archiwum WUdsBP w Krakowie pod nr 117760/II. 21.10.1966 materiały zarchiwizowano pod nowym nr 6589/II. IPN Kr 010/6498 (6589/II)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Gabriel Turowski był opracowywany przez Wydział IV KWMO/WUSW w Krakowie jako kandydat na TW. Zarejestrowano go 15.07.1980 pod nr KR 23790. Znalazł się w zainteresowaniu SB ze względu na utrzymywanie kontaktów z papieżem Janem Pawłem II. Opracowanie kandydata na TW zakończono z powodu "braku możliwości wykorzystania" i materiały złożono w archiwum 20.10.1989 pod nr 44992/I-k. Zniszczono je w styczniu 1990. Akta o nr arch. 44992/I-k zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Był w aktywnym zainteresowaniu Wydziału IV oraz III-1 KWMO/WUSW w Krakowie. W aktach korespondencja pomiędzy Wydziałami SB w sprawie udzielania G. Turowskiemu zgód na wyjazdy zagraniczne. IPN Kr 37/63409 (EAKR 64409)
.