Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Włodzimierz
Nazwisko: Nowek
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 01-07-1959
Imię ojca: Edward
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Z. Nowek figuruje w trzech kolejnych dokumentach zatytułowanych "plan realizacji internowania wytypowanych osób z terenu woj. toruńskiego" sporządzonych 4.02.1981, 30.06.1981 i 19.09.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu, ponieważ jako przewodniczący NZS na UMK w Toruniu "podrywał autorytet instytucjom i urzędom państwowym". Ww. figuruje na "wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielona do WP" sporządzonym 23.01.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. IPN By 466/1 (IPN 0754/82,156/82), IPN By 466/2 (IPN 0754/83,156/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na przewodniczącego Komisji Uczelnianej NZS na UMK w Toruniu, który "swoje stanowisko wykorzystywał do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1498/II zostały zniszczone 26.01.1990 przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1498/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Zbigniew Nowek figuruje w "wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa założona na kasjera podziemnej "Solidarności" na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 25.09.1985 SOS krypt. "Kasjer" przerejestrowano na KE o tym samym kryptonimie. W materiałach znajduje się "plan działań operacyjnych zmierzających do ujawnienia się w ramach amnestii osób powiązanych z podziemnymi strukturami społecznymi", sporządzony 25.10.1984, dotyczący m.in. Zbigniewa Nowka, byłego przewodniczącego NZS na UMK w Toruniu, z którym planowano przeprowadzenie rozmowy operacyjnej mającej na celu nakłonienie ww. do ujawnienia swojej "negatywnej" działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2410/II zmikrofilmowano pod sygn. 2410/2, a następnie 25.11.1990 zniszczono przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Zachował się mikrofilm o sygn. 2410/2. IPN By 0104/324 (2410/2 mkf)
Akta administracyjne Meldunki dzienne Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu do dyżurnego operacyjnego MSW i dyżurnego KG MO w Warszawie dotyczące sytuacji w woj. toruńskim. Zbigniew Nowek, redaktor naczelny pisma NZS pt. "Immunitet" figuruje w meldunkach z 5, 6, 9, 10, 12 grudnia 1980 dotyczących umieszczenia w wyżej wymienionym piśmie artykułu na temat namawiania do współpracy z SB jednej ze studentek UMK w Toruniu. Zbigniew Nowek pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego TKZ NZS UMK w Toruniu. Ww. został wezwany do Komendy Wojewódzkiej MO w Toruniu celem złożenia wyjaśnień. IPN By 464/74
Akta administracyjne Meldunki dzienne Komendy Miejskiej MO w Toruniu dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Torunia, przesyłane w ramach akcji operacyjno-zabezpieczającej "Lato-80". Zbigniew Nowek figuruje w telegramie od KMMO w Toruniu do KWMO w Toruniu z 5.12.1980 jako redaktor biuletynu studenckiego UMK w Toruniu pt. "Immunitet" wezwany na komendę celem złożenia wyjaśnień odnośnie zamieszczenia w piśmie artykułu "szkalującego" organa MO. W ramach akcji "Lato-80" ustalono, że organizatorami akcji protestacyjnej studentów UMK w Toruniu są przywódcy NZS, w tym Z. Nowek. Akcja polegała na oflagowaniu domów studenckich i rozklejeniu ulotek o treści: "Żądamy zwolnienia więźniów politycznych". IPN By 465/22
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Karol" znajdują się doniesienia dotyczące m.in. Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu, utworzenia KPN-u w Toruniu, powstania i działalności NZS na UMK w Toruniu. W materiałach znajdują się doniesienia dotyczące Z. Nowka, członka i przewodniczącego Zarządu Uczelnianego NZS z okresu 6.10.1980-27.02.1981. IPN By 001/565 (4068/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Eric" znajdują się doniesienia dotyczące Zbigniewa Nowka, który 5.12.1980 otrzymał wezwanie do stawienia się w Komedzie Milicji Obywatelskiej w Toruniu celem złożenia wyjaśnień odnośnie jednej ze studentek UMK w Toruniu, która była nakłaniana przez SB do współpracy. IPN By 001/850 t. 2 (5020/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Edwin" znajduje się informacja, że Nowek, były przywódca NZS zajmuje się drukiem nielegalnego pisma pt. "Immunitet" oraz kolportowaniem literatury antysocjalistycznej. Nowek został zatrzymany przez Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu w kwietniu 1983. IPN By 001/985 t. 4 (5541/I)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr ZT-36/81 wniesione przez Wydz. III KWMO w Toruniu do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 13.02.1981 do 13.02.1983 oraz nr ZT-218/83 wniesione przez Wydz. III KWMO w Toruniu do WKŚ w okresie od 30.05.1983 do 30.05.1985. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.