Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Janina
Nazwisko: Nowicka
Nazwisko rodowe: Plutecka
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 14-11-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. "wrogiej" działalności w NSZZ „Solidarność”. Zakończona z powodu zmiany adresu zameldowania. Maria Plutecka była członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Gorzowie i jedną z założycielek Polskiej Partii Demokratycznej na terenie Gorzowa. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego ukrywała się. Ujawniła się 11.01.1983. Mat. arch. o sygn. 566/II zniszcz. za prot. nr 11/90. Wpis na podst. zap. kartot.-ewiden.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Maria Plutecka figuruje w wykazie KWMO Gdańsk z 27.12.1981 osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania. IPN Gd 003/176 (IV-200).
.