Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Palczak
Miejsce urodzenia: ŻELECHOWO
Data urodzenia: 10-05-1946
Imię ojca: Julian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany pod numerem 14748 w dniu 08.07.1976 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Burza" o nr 14747 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Szczecinie. Sprawa dotyczyła nakłaniania i aktywnego udziału w strajku w dniu 25.06.1976 pracowników Pomorskiego Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu uczestniczących w budowie Elektrowni "Dolna Odra". Jan Palczak wchodził w skład "Komitetu Robotniczego" i brał udział w opracowaniu petycji do władz w sprawie planowanych podwyżek cen. W związku ze swoją działalnością został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. IPN Sz 0011/649 (10635/II).
.