Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Andrzej
Nazwisko: Szyma
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 27-09-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tadeusz Szyma występuje w materiałach SOR krypt. "Gniazdo". Sprawa założona w celu rozpracowania struktur ROPCiO i KPN na terenie Krakowa. Utrzymywał kontakty z działaczami tych organizacji. Sprawa złożona 30.09.1984 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 16553/II. Z akt SOR "Gniazdo", zachował się tylko meldunek operacyjny (sygn. IPN Kr 04/58). IPN Kr 04/58 (16553/II), mkf IPN Kr 0101/76 (16553/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Szyma występuje w materiałach SOR krypt. "Alfa", nr rej. KR 19401. Sprawę założono w celu rozpracowania działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności [SKS] w Krakowie. T. Szyma utrzymywał kontakty z działaczami SKS. SOR "Alfa" złożono 11.01.1983 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15827/II. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tadeusz Szyma został zarejestrowany 03.11.1978 pod nr KR 21095 jako figurant KE krypt. "Filozof". Sprawę przekształcono 21.07.1980 w SOR. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem KPN i SKS. Był pracownikiem Tygodnika Powszechnego. Materiały KR 21095 zniszczono w jednostce operacyjnej 30.10.1989. Akta KR 21095 zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewid.-kartotecznych.
Akta paszportowe Znajdował się w zainteresowaniu Wydziału IV i Wydziału III KWMO/WUSW w Krakowie. Odmowa wydania paszportu w 1983 na wyjazd do USA, po odwołaniu cofnięta 10.10.1983. IPN Kr 37/57320 (EAKR 57320)
.