Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Tadeusz
Nazwisko: Bolechów
Miejsce urodzenia: Strzelce Opolskie
Data urodzenia: 28-03-1948
Imię ojca: Michał
Imię matki: Karolina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ] Rejestrowany do nr 25978 jako OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Następnie przerejestrowany do SOS krypt. "Raport". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany do nr 25978 w ramach SOS krypt. "Raport", założonej dn. 01.07.1981 na fakt "kolportażu nielegalnych wydawnictw >Solidarności<". W/w pełnił wówczas funkcję wiceprzewodniczącego MKZ NSZZ "Solidarność" w Nysie. Z akt wynika, iż "materiały przekazano do Wydz. Śledczego, a Prokuratura Wojewódzka w Opolu wszczęła śledztwo do nr II Ds-53/81". Dnia 23.01.1982 śledztwo zawieszono z powodu decyzji o internowaniu, a następnie 18.01.1983 postępowanie umorzono. We wniosku o zakończenie SOS krypt. "Raport" znajduje się informacja o dalszej kontroli w/w w ramach KE krypt. "Aktywista". IPN Wr 065/813 (11740/2, mkf), IPN Wr 011/1742 (II-11740)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Plastycy" założono w celu ustalenia sprawców wykonania i rozpowszechnienia ulotek ze znakiem "Polska Walcząca". W/w przechodzi w aktach jako "członek nielegalnych struktur podziemnych b. NSZZ >Solidarność<, zajmujących się wydawaniem nielegalnych pism". IPN Wr 065/965 (11966/2, mkf)
Akta internowanego Internowany w ramach akcji "Jodła", ponieważ "od ogłoszenia stanu wojennego ukrywał się, nie podjął pracy zarobkowej, jest negatywnie ustosunkowany do porządku prawnego obowiązującego w czasie stanu wojennego, nie złożył oświadczenia o zaprzestaniu działalności związkowej w okresie stanu wojennego". IPN Wr 30/320 (285/82)
Akta operacyjne Dokumentacja różna dot. członków opozycji, osób internowanych (korespondencja, notatki, pisma itp). IPN Wr 012/3196 (III-2499), t. 14
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zakończeniu prowadzenia SOS krypt. "Raport", rozpracowywany w ramach KE krypt. "Aktywista". W aktach IPN Wr 065/1212 (12347/2, mkf) znajduje się "Analiza materiałów KE krypt. >Aktywista<" z dn. 19.09.1983, sporządzona przez funkcjonariusza z RUSW w Nysie, z której wynika, że w/w prowadził działalność "antypaństwową". Mat. brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Samorządni", dot. produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Nysy. Po zakończeniu prowadzenia sprawy planowano kontrolować w/w w ramach KE. IPN Wr 065/1212 (12347/2, mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany do nr 33059 w ramach KE krypt. "Deska" jako aktywny działacz b. "Solidarności na terenie Nysy. IPN Wr 065/1365 (12716/2, mkf)
.