Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Oboron
Miejsce urodzenia: Dynaburg
Data urodzenia: 10-02-1904
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Scholastyka
Znany/a też jako:
urodzony/a Dyneburg

urodzony/a Daugavpils


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Rozpracowanie osób podejrzanych o współpracę z agenturą wywiadu amerykańskiego, w tym A.Oborona, który został zatrzymany 27.09.1952. IPN Bi 0089/1343 (1356/2 mkf, 8666/II)
Akta operacyjno-śledcze Dot. członków "siatki szpiegowskiej wywiadu amerykańskiego". Kontrola sprawy prowadzonej przez WUBP Olsztyn. IPN BU 01208/107 (MSW 4559/2 mkf, 11382/II)
Akta śledcze Dot. współpracy z wywiadem amerykańskim. IPN Bi 0090/691 (3306/III)
Akta prokuratorskie 30.09.1952 WPR w Olsztynie wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu A.Oborona, a 22.05.1953 zatwierdziła akt oskarżenia, w którym ww. zarzucono, że „będąc urzędnikiem Polskich Kolei Państwowych działając na szkodę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jako płatny agent wywiadu amerykańskiego (…), gromadził, a następnie przekazywał agentowi tegoż wywiadu” m.in.: „dokumenty dotyczące dyslokacji Jednostek Wojska Polskiego”, „transportów kolejowych między Polską, a Związkiem Radzieckim i przepisów wojskowo-kolejowych stanowiące tajemnicę wojskową i państwową”, a także przyjmował korzyści majątkowe za szpiegostwo, posiadał bez zezwolenia broń, aparat radiowy nadawczo-odbiorczy i dewizy oraz fałszował dokumenty. IPN Bi 396/281 (Pr II-161/52)
Akta sądowe A.Oboron wyrokiem z 19.06.1953 został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadkiem mienia. 28.11.1953 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww. i zamieniła wyznaczoną karę na dożywotnie więzienie z utratą praw na okres 5 lat i przepadkiem mienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 08.05.1956 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego [POW] w Bydgoszczy zamienił karę dożywotniego więzienia na karę 12 lat więzienia z utratą praw na 5 lat, „darując przy tym w części niewykonanej karę przepadku mienia, z wyjątkiem mienia, którego posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia”. Postanowieniem z 07.06.1956 POW zaliczył ww. na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od 27.09.1952 do 19.06.1953. A.Oboron został warunkowo zwolniony z więzienia 31.10.1958. IPN Ol 90/1-4 (Sr 90/53)
Akta penitencjarne Figuruje w księdze głównej więźniów więzienia w Rawiczu jako przybyły 19.11.1954. 02.03.1956 został przeniesiony do więzienia we Wronkach. IPN Po 3/40
Akta penitencjarne Według księgi głównej więźniów więzięnia we Wronkach do więzienia tego przybył 02.03.1956. W skorowidzu alfabetycznym więźniów data przyjęcia: 03.03.1956, w polu uwagi wpisano: "4.4.57 [poniżej] Tr. Szczecin". IPN Po 3/65, IPN Po 3/74
Akta śledcze Materiały w 1964 przekazano do KWMO w Olsztynie. Brak możliwości ustalenia powodu prowadzenia sprawy. Materiałów o sygn. 9118/III brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Karty na "czyny przestępcze" w pow. Biskupiec (l.1945 - 1950). A.Oboron występuje jako osoba posiadająca nielegalnie broń. IPN Bi 065/155 (934/IV)
.