Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marianna
Nazwisko: Raczko
Nazwisko rodowe: Rynkiewicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 05-12-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Marianna Raczko została oskarżona o to, że w okresie od 13.12.1981 do chwili zatrzymania w Białymstoku będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nadal prowadziła działalność polegającą na braniu udziału w zebraniach członków Związku oraz w wydawaniu i rozpowszechnianiu "nielegalnych" publikacji takich jak: „Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok nr 30 i „Nasz Samorząd”. IPN Bi 173/207 (Pg.Śl.II-150/82).
Akta tymczasowo aresztowanego M. Raczko została w dniu 13.08.1982 tymczasowo aresztowanej na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej Białymstoku, z uwagi iż była podejrzana o to, iż "od 13 grudnia 1981 r. do chwili zatrzymania w Białymstoku będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona nie odstąpiła od kontynuowania tej działalności biorąc udział w zebraniach członków Związku oraz wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego takich jak: Biuletyn Informacyjny NSZZ >Solidarność< Region Białystok nr 30 i >Nasz Samorząd<". W dniu 08.11.1982 wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia zarzucanego jej czynu, umorzono częściowo śledztwo oraz uchylono areszt tymczasowy. IPN Bi 156/452 (1901/82).
Akta kontrolne śledztwa Z akt wynika, że M. Raczko po dniu 13.12.1981 nie odstąpiła od działalności w NSZZ "Solidarność", biorąc udział w zebraniach członków Związku oraz wydawaniu i rozpowszechnianiu "nielegalnych" publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Wobec M. Raczko z uwagi za w/w działalność w okresie od 13.08.1982 do 08.11.1982 zastosowano areszt tymczasowy. IPN Bi 07/111 (352/III).
.