Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Morawiec
Miejsce urodzenia: Radwan
Data urodzenia: 01-10-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Julian Morawiec został zarejestrowany 18.01.1982 pod nr rej. KR 25842 jako figurant SOR "Katoda" KR 25257. Rozpracowany ze względu na działalność w organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach "Telpod" w Krakowie, a następnie udział w strajku po wprowadzeniu stanu wojennego. Skazany za udział w strajku na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. SOR "Katoda" zakończono i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 30.01.1984 pod sygn. 16302/II-gr. Akta SOR zniszczono w październiku 1989. Akta o sygn. 16302/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze KWMO w Krakowie dotyczące strajku w Zakładach "Telpod" w Krakowie po wybuchu stanu wojennego. Julian Morawiec brał aktywny udział w strajku w dniach 14-15.12.1981. Zatrzymany 31.12.1981. Skazany 25.01.1982 na 1,5 roku więzienia. Akta sprawy złożono 16.06.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5430/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5183 (5430/III)
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego w trybie doraźnym przeciwko Julianowi Morawcowi i innym osk. z art.309 § 1 kk. i art. 46 ust. 2 w zb. z ust.1 dekretu o stanie wojennym. Był jednym z przywódców strajku 14-15.12.1981 w Zakładach "Telpod" w Krakowie. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego (WOW) 07.01.1982. Akta o sygn. IPN Kr 97/795 (Pg Śl II 10/81)
Akta Sądowe Akta sprawy karnej o zorganizowanie strajku w Zakładach "Telpod" w Krakowie przeciwko J. Morawcowi i innym prowadzona przez Sąd WOW w Warszawie. Julian Morawiec został skazany wyrokiem z 25.01.1982 na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Na rewizję WPG w Krakowie Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w dn.18.03.1982 zmienił zaskarżony wyrok przez uchylenie orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary. W toku postępowania Sąd WOW postanowieniem z 08.06.1983 wstrzymał wykonanie kary pozbawienia wolności, a następnie na mocy amnestii z 22.07.1983 Sąd WOW darował karę pozbawienia wolności J. Morawcowi. Akta o sygn. IPN BU 1357/46, IPN BU 1357/47 (SoW. 30/82)
Akta penitencjarne Akta aresztowanego J. Morawca. Osadzony 04.01.1982 zwolniony 25.01.1982. Akta o sygn. IPN Kr 081/151 (38/44/82)
.