Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Karol
Nazwisko: Socha
Miejsce urodzenia: Rudnik
Data urodzenia: 15-05-1922
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Wytypowany do współpracy jako były żołnierz Wojska Polskiego, który osiedlił się w Choszcznie – zamieszkał w pobliżu koszarów. Miał być wykorzystany w związku z zagadnieniem wywiadu. Z pozyskania zrezygnowano w 1962 r., ponieważ ustalono, że Zbigniew Socha jest wrogo ustosunkowany do PRL. Materiały o sygn. 27336/Ik zniszczono dn. 27.03.1973.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono, ponieważ Zbigniew Socha nawiązał kontakt korespondencyjny z Sekcją Polską radia francuskiego w Paryżu; utrzymywał również kontakt z krewnym zamieszkałym w USA. Na terenie Choszczna interesował się obiektami wojskowymi, wyrażał negatywny stosunek do PRL. Sprawę zakończono ze względu na zmianę miejsca zamieszkania; materiały złożono w archiwum dn. 15.09.1965; dn. 9.01.1990 materiały zniszczono. Materiały o sygnaturze 2928/II (dawniej 2928/A) zniszczono.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie informacji, że przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie od dn. 1.09.1981 rozpoczęło działalność Koło Kombatantów NSZZ „Solidarność”, którego współzałożycielem i zarazem członkiem zarządu był Zbigniew Socha. Ww. zajmował się naborem kandydatów oraz wyszukiwaniem pamiątek zachowanych po żołnierzach AK. Dn. 15.12.1981 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”. Dn. 29.05.1982 materiały złożono do archiwum. IPN Ka 027/499 (1010/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z rozprowadzaniem przez ww. nielegalnych wydawnictw. Ww. zarejestrowano do sprawy dn. 13.04.1984, która początkowo była prowadzona jako SOS, od dn. 7.12.1984 SOR. Sprawę zakończono dn. 24.03.1987 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej, wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 13.04.1987. Materiały o sygnaturze 1748/II złożono w archiwum dn. 13.04.1987, dn. 12.01.1990 zniszczono. Materiały o sygn. 1748/II zniszczono.
.