Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wacław
Nazwisko: Zadęcki
Miejsce urodzenia: Skała
Data urodzenia: 23-06-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Opracowanie wewnątrzresortowe - faktologia Charakterystyka nr 251 opisująca działalność konspiracyjnej, kilkunastoosobowej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Młodzież Armii Krajowej”, działającej od wiosny 1946 r. do 7.04.1950 w m. Skała w pow. olkuskim pod dowództwem „Króla”. Członkowie grupy bez zgody władz gromadzili broń palną, spotykali się na konspiracyjnych zebraniach w lasach w okolicach Skały, przygotowali treść przysięgi oraz pieczątki organizacji. Organizacja przesłała list z pogróżkami do komendanta posterunku MO w Skale. Na podstawie donosów PUBP w Olkuszu przeprowadził w dniach 7.04.1950 aresztowania, podczas których zatrzymano kilku z członków organizacji wraz z dowódcą; Jan Zadęcki ps. „Baki” zbiegł przez aresztowaniem. IPN Kr 074/250, IPN BU 0172/249 (Charakt. nr 251)
Materiały operacyjne Materiały operacyjne z podjętych działań ws. ustalenia miejsca ukrywania się Jana Zadęckiego. W sprawie wykorzystano doniesienia informatora ps. „Ojcowianka”. Za ukrywającym się rozesłano listy gończe. Zatrzymany dn. 26.10.1952, po tym jak dobrowolnie zgłosił się do PUBP w Olkuszu. Zwolniony tego dnia na polecenia Szefa WUBP w Krakowie do nr 45/52/II. Dn. 4.08.1955 zarejestrowany w ewidencji ogólnoinformacyjnej; materiały złożono do archiwum pod numerem 12226/II. W okresie późniejszym materiały przerejestrowano do nr 1444/II. IPN Kr 010/1413 (1444/II, wcześniej: 12226/II)
Akta sądowe Jan Zadęcki figuruje w protokołach przesłuchania członków organizacji działającej w miejscowości Skała w pow. olkuskim pod nazwą WiN, jako jeden z członków dziesięcioosobowej grupy. Brak bliższych danych na temat działalności ww. w tej organizacji. IPN Kr 110/3235 (Sr 397/49)
Akta sądowe Ww. figuruje w protokołach przesłuchań członków organizacji "Młodzież Armii Krajowej". Sześciu członków konspiracyjnej organizacji, wraz z dowódcą, zostali skazani wyrokiem dn. 18.07.1950 sądowym na kary więzienia od 3 do 12 lat. IPN Kr 110/4088 (Sr 394/50)
Akta sądowe Figuruje w protokołach przesłuchania dotyczących jednego z członków konspiracyjnej organizacji młodzieżowej MAK. IPN Kr 110/4394 (Sr 102/51)
Materiały operacyjne Sprawa obiektowa prowadzona w celu kontroli działalności byłych członków MAK z terenu Skały, którzy nie zostali osądzeni i uwięzieni. W ramach sprawy próbowano ustalić miejsce ukrycia Jana Zadęckiego. IPN Kr 010/4455 (4531/II, dawne sygn. 104966/II, 98008/II)
.