Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Krzysztof
Nazwisko: Wajsgerber
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 27-09-1957
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. Stanisław Wajsgerber, doradca prawny NSZZ «Solidarność» figuruje w sporządzonym 19.09.1981 «planie realizacji internowania wytypowanych osób z woj. toruńskiego» z powodu "pomawiania w celu obniżenia autorytetu władz politycznych i administracyjnych". IPN By 466/1 (IPN 0754/82, 156/82)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. W materiałach znajduje się decyzja nr 133/81 o internowaniu Stanisława Wajsgerbera. Ww. był jednym z najbardziej radykalnych i aktywnych działaczy «Solidarności». Pracował w MKZ w Grudziądzu. Naczelnik Wydz. V KWMO w Toruniu 03.03.1982 wnioskował o zwolnienie ww. z ośrodka odosobnienia celem skompromitowania go w środowisku pracy i wśród działaczy związkowych. 04.03.1982 Komendant Wojewódzki MO w Toruniu wydał decyzję nr 133/81-110 o uchyleniu internowania. Po zwolnieniu z internowania nadal spotykał się z miejscowym aktywem związkowym. Był jednym z organizatorów mszy św. w intencji NSZZ «Solidarność», która odbyła się 03.05.1982 w kościele św. Krzyża. Udzielał porad prawnych byłym działaczom związkowym. Ponownie internowany w okresie 11.05.1982- 14.10.1982. IPN By 082/1 t. 13 (54/III)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 133/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "pomawia w celu obniżenia autorytetu władzy politycznej i administracyjnej". Zwolniony na mocy decyzji nr 133/81-110 o uchyleniu internowania wydanej 04.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/138 (40/A/138)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna pracownika b. NSZZ «Solidarność». Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1168/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1168/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 12.05.1982 na mocy decyzji nr 251/82-OEA wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzega obowiązującego porządku prawnego w czasie trwania stanu wojennego". Od 22.07.1982 do 22.08.1982 ww. udzielono przerwy w internowaniu "z ważnych przyczyn osobistych". Zwolniony na mocy decyzji nr 213/82 o uchyleniu internowania wydanej 14.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/359
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z udzielanie porad prawnych przez Stanisława Wajsgerbera działaczom b. NSZZ «Solidarność» z terenu Grudziądza. Brał udział jako obserwator w procesach toczących się przeciwko działaczom nielegalnych struktur. Uczestnik mszy św. za ojczyznę w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu. W przeszłości był etatowym pracownikiem MKZ w Grudziądzu, za co m.in. został dwukrotnie internowany. 25.08.1986 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W sprawie wykorzystano TW pseud. "Czytelnik" i TW pseud. "Kret", podsłuch telefoniczny (PT) oraz inwigilację korespondencji "W". Wynik kontroli operacyjnej nie potwierdził prowadzenia przez ww. działalności niezgodnej z prawem, w związku z czym sprawę zakończono. Materiały złożone pod sygn. 1168/II zniszczono. Z materiałów zachował się mikrofilm wykonany 14.12.1987 pod sygn. 1168/2. IPN By 0104/6 (mkf 1168/2)
.