Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Olesiewicz
Miejsce urodzenia: Mońki
Data urodzenia: 21-11-1962
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzany o redagowanie i kolportaż ulotek. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu. Materiały o sygn. 2539/II zniszczonow 1990; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o to, że 17.12.1981 w Knyszynie sporządził i rozwiesił hasła nawołujące do zerwania jedności sojuszniczej z ZSRR, 22.12.1981 zredagował ulotkę wzywającą robotników do walk i strajków. Zatrzymany 24.12.1981. Śledztwo prowadzono w trybie doraźnym, zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata od 26.12.1981 do odwołania. IPN Bi 07/129 (373/III)
Akta nadzoru nad śledztwem Podejrzany o to, że 17.12.1981 sporządził, a następnie rozwiesił w Knyszynie na płocie u zbiegu ulic: Białostockiej, Rynek i Starodwornej ulotki z hasłami: "Precz z ZSRR - niech żyje >Solidarność< prawdziwa demokracja" i "Precz ze stanem wojennym - tchórze niech śpią spokojnie" oraz 22.12.1981 sporządził ulotki zawierające "fałszywe wiadomości na temat sytuacji w kraju wzywające robotników do strajku mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy", które następnie zostały rozwieszone w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku. Z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa pierwszego z czynów postępowanie umorzono, natomiast za zredagowanie ulotek, które zostały rozwieszone w "Fastach" Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał J. Olesiewicza na 1 rok pozbawienia wolności oraz 1800 zł grzywny. IPN Bi 173/8 (Pg Śl II 3/81)
Akta sądowe Za redagowanie i rozpowszechnianie na terenie BZPB "Fasty" ulotek zawierających "fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju oraz wzywającej robotników do strajku" 25.01.1982 J. Olesiewicz został skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 1 rok pozbawienia wolności. 25.06.1982 zwolniony warunkowo przedterminowo. IPN BU 1357/55 (Sow 40/82)
Akta dozoru kuratorskiego Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku J. Olesiewicz został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia i objęty dozorem kuratora sądowego. W związku z dozorem zobowiązany był do zgłaszania się do kuratora w ciągu 7 dni, utrzymywanie z nim stałego kontaktu, stawianie się na każdorazowe wezwanie, zawiadomienie o każdej zmianie miejsca pracy i zamieszkania. IPN BU 1357/57 (Sow 40/82)
.