Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Paliński
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 19-08-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany w dn. 06.04.1983 pod nr 6137 do SOS krypt. "Dziennikarze" (nr rej. 5198) z powodu "dążenia do stworzenia niezależnego czasopisma młodzieżowego na terenie Łomży". Materiały o sygn. 346/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariuisz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany w dn. 07.11.1984 do nr Bk 33057 przez Wydz. III WUSW Białystok w ramach KE krypt. "Malarz" z powodu wykonania ręcznie ulotki antypaństwowej. Sprawę zakończono skierowaniem do Kolegium d/s Wykroczeń. Materiały o sygn. 3088/II zniszczono 08.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowny w dn. 16.10.1987 do nr 40033 przez Wydz. III WUSW Białystok jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Młodzieżowcy" (nr rej. 36557). Brak jest informacji odnośnie zakresu prowadzenia przedmiotowej sprawy z uwagi na zniszczenie materiałów w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczone w jedn. operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.