Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Eugeniusz
Nazwisko: Ruciński
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 03-07-1938
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Organizował szereg akcji strajkowych na uczelni, publicznie negował treści historyczne dotyczące najnowszej historii Polski, utrzymywał kontakty z osobami powiązanymi z KSS KOR, uczestniczył w spacerach protestacyjnych organizowanych w porze nadawania "Dziennika Telewizyjnego" we wtorki, czwartki i soboty na ul. Lipowej w Białymstoku w ramach protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 012/1454 (2554/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE "Docent" jako aktywny działacz "Solidarności" - do chwili wprowadzenia stanu wojennego przewodniczący "Solidarności" na Filii UW w Białymstoku. Według ustaleń SB H. Ruciński prowadził wykłady dla działaczy białostockiej "Solidarności" oraz odczyty na temat historii chrześcijaństwa w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej, brał udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Z jego inicjatywy w miejscach jego pracy wywieszono fotografie z obrazem Matki Boskiej oraz ks. J. Popiełuszki. Wypowiadał się o potrzebie pluralizmu organizacji związkowych. Dn .11.11.1988 przemawiał na wiecu uczelnianej "Solidarności", wyrażając pozytywne opinie o odrodzeniu związku pod przewodnictwem L. Wałęsy. Sprawę zakończono 07.12.1988 w związku z tym, że 28.11.1988 Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" pracowników Filii UW w Białymstoku złożył w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku wniosek o rejestrację związku. Akta KE "Docent" włączono do KE "Szef". IPN Bi 012/1454 (2554-b/II), IPN BU 01232/16
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" na Filii UW w Białymstoku. Dn. 28.11.1988 w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku komitet złożył wniosek o rejestrację związku. H. Ruciński zbierał chętnych do wstąpienia do "Solidarności" a po zarejestrowaniu organizacji "rozpoczął działalność propagandową poprzez tablice ogłoszeń". Sprawę zakończono 20.05.1989 z powodu zarejestrowania związku. Ww. planowano poddać kontroli operacyjnej w ramach sprawy obiektowej kryptonim "Kamena" dotycząca kontroli operacyjnej Filii UW w Białymstoku. Mat. o sygn. 4272/II zniszcz. w 1990; wpis na podst. zapisów kart.-ewid. oraz mat. IPN BU 01232/20
.